De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

MEEUWEN

Voor het eerst vermeld in 1146 als Mewa.
Oppervlakte: 3.497 ha.
Er zijn meerdere gehuchten: Genits, Gestel, Berenheide, Koestraat, Bullen, Luttelmeeuwen, Broekkant, Vliegeneinde
Meeuwen behoorde tot het domein van de graven van Loon. Zij en na hen de prins-bisschoppen van Luik, waren gedurende het Ancien Régime heer van Meeuwen.
De schepenbank van Meeuwen, benoemd door de graven van Loon, later de prins-bisschoppen van Luik was ook bevoegd over Wijshagen en Ellikom.
Op Sint-Niklaasdag 1648 vond een bloedig treffen plaats tussen Kempense huislieden en Lorreinse troepen, bekend als de ‘Rampsalighe St.-Niclaesdag’, waarbij 367 doden en 294 gewonden vielen. Meeuwen zelf telde in deze slag zes doden.
De bekendste hoeve van Meeuwen, de Kilbershoeve, een hoeve met losstaande bestanddelen in vakwerk, waarschijnlijk daterend uit 18de eeuw, bevindt zich thans in het Openluchtmuseum van Bokrijk.
Op de Abeek zijn nog twee watermolens: de Dorpermolen en de Berenheidermolen.
De gotische kerk is toegewijd aan Sint Martinus. Elk jaar op 11 november, zijn er in Meeuwen nog meerdere Sint-Maartensvuren. Er zijn nog meerdere mooie kapellen, o.a. Sint-Brigida-kapel, Sint-Antonius-kapel, Kië-kapel en Vaoze-kapel.

Op het Melsensplein bevinden zich monumenten ter nagedachtenis van de gesneuvelden uit beide wereldoorlogen, in de Anjerstraat een gedenkteken voor een gecrashte Lancaster met 7 Britse en Canadese soldaten en in de straat Meeuweneinde een gedenkteken voor de gesneuvelde sergeant Melsens.
Een groot gedeelte van Meeuwen is militair domein, dat nu gebruikt wordt voor militaire schietoefeningen door de artillerie alsook gevechtsvliegtuigen van de NAVO.
Meeuwen telt enkele wereldkampioenen: Bloemen en Dingenen bij de siervogels, Jos Lansink is wereld- en Olympisch kampioen jumping.
Meeuwen staat bekend voor zijn kermis. De kermisviering wordt 's vrijdags ingezet in de horeca en duurt tot de daaropvolgende donderdag. De drukbezochte foor opent 's zondags 's namiddags.

Een typisch gerecht is de ‘Heikies’, hoofdkaas die gemaakt wordt van de varkenskop. Ook de verkoop van de varkenskop en andere vleeswaren op de 3de zondag van januari is een oude traditie.