De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Repertorium

Onderstaande filters helpen je om sneller artikels over een bepaald onderwerp terug te vinden. 'Categorie' is de hoofdindeling van onderwerpen die we voor onze artikels gebruiken, 'kernwoorden' zijn woorden die belangrijk zijn in een artikel. In de meeste gevallen kan je best één van deze twee filters op 'Alle' laten staan.

Volkstelling te Meeuwen anno 1762
Artikel op basis van een document uit het parochiearchief van Meeuwen, opgesteld door de pastoor in 1762
Categorie: Bevolking,Volkstellingen
Kernwoorden: bevolkingspreiding, gezinssamenstelling, Luythegge
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
Miéver Kal
Typische uitdrukkingen in het dialect over inhouden, oppervlakten, hoeveelheden en afstanden
Categorie: Dialect
Kernwoorden: maten en gewichten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De St.-Antoniusviering te Meeuwen
Informatie over de heilige Antonius Abt, beschrijving van de devotie met betrekking tot deze heilige, de link naar Meeuwen, de viering van de feestdag, verkoop van varkenskoppen
Categorie: Volksdevotie
Kernwoorden: Sint-Antonius, varkenskop, devotie
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
12 oude boerderijnamen van Hensem en Broekkant
Oude boererijnamen en een mogelijke verklaring van de naam. Bronnen: registers van de schepenbank van Meeuwen en de boeken van de commanderij van Gruitrode.
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: boerderijnamen, Hensem, Broekkant
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
De Reengenoten
Uitleg over onze naam en ons embleem
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: reengenoten, embleem
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Kerkvisitatie van 1726
Verslag van een kerkvisitatie van 1726 waarin nagenoeg alle aspecten van de kerkelijk en parochiale geschiedenis ter sprake komen
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerk, Meeuwen, visitatie
Auteur(s): Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect verteld door Jozef Kerfs alias Zjef van Lewiej vanne Smiét
Categorie: Dialect
Kernwoorden: Kuub Mans
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
H. Sebastiaan
Enkel afbeelding van de H. Sebastiaan. Polychr. hout, XVII eeuw.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Sebastiaan
Auteur(s):
Tijdschrift nr. 1
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Medaillon
Afbeelding van een geschilderd medaillon uit het oude hoogaltaar (voor de vergroting van de parochiekerk van Meeuwen in 1934)
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: medaillon
Auteur(s):
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Kerkvisitatie van 1726 (deel 2)
Het vervolg van het verslag van de kerkvisitatie van 1726 + de decreten van de Aartsdiaken
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerkvisitatie, aartsdiaken, Matheus Panis
Auteur(s): Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect uit 1911
Categorie: Dialect
Kernwoorden: onbepaald
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Volkstelling te Meeuwen anno 1762 (vervolg)
Artikel op basis van een document uit het parochiearchief van Meeuwen, opgesteld door de pastoor in 1762 (vervolg).
Categorie: Bevolking,Volkstellingen
Kernwoorden: volkstelling, huispersoneel, Gestel
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Miéver Kal
Een reeks typische uitdrukkingen uit het dialect van Meeuwen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: maten en gewichten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De H. Brigidaverering te Meeuwen
Informatie over de Heilige Brigida, de devotie en de verwijzingen naar Meeuwen
Categorie: Volksdevotie
Kernwoorden: Brigida
Auteur(s): Jozef Kerfs, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 7
Wie weet er meer over ... ?
Vraag naar informatie over het verenigingsleven voor de Tweede Wereldoorlog
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: veloclub, voetbalclub, geitenbond
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
12 oude boerderijnamen van Hensem en Broekkant (vervolg)
Oude boererijnamen en een mogelijke verklaring van de naam. Bronnen: registers van de schepenbank van Meeuwen en de boeken van de commanderij van Gruitrode. Verder zijn er ook enkele vermeldingen opgenomen uit 19de eeuwse notarisakten.
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: boerderijnamen, Hensem, Broekkant
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Fotokalender 1981
Derde fotokalender uitgegeven door de Gesubsidieerde Vrije Lagere Jongensschool van Meeuwen
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: fotokalender, jongensschool
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Oogstfeesten te Meeuwen
Aankondiging oogstfeesten te Meeuwen op 23 augustus 1981
Categorie: Varia
Kernwoorden: oogstfeesten, 1981
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 2
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Miever Kal
Reeks uitdrukkingen die in het dialect gebruikt worden om de "maat" van iets aan te duiden
Categorie: Dialect
Kernwoorden: maten en gewichten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De Pauselijke Zoeaven
Pieter Jan Max en Theodoor Van Es, twee jonge mannen uit Meeuwen hebben dienst genomen in het leger van de Pauselijke Zoeaven. Dit artikel behandelt de historische achtergrond, de strijd om de Pauselijke Staten, de Pauselijke Zoeaven en de familie Max.
Categorie: De kerk in het midden,Genealogie
Kernwoorden: Zoeaven, Max, Van Es
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 25
Illustraties: 18
Volkstelling te Meeuwen anno 1762 (vervolg)
Artikel op basis van een document uit het parochiearchief van Meeuwen, opgesteld door de pastoor in 1762 (vervolg).
Categorie: Volkstellingen
Kernwoorden: volkstelling, bezit, welstand
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
De laathof van Hensem
Informatie over wat een laathof is en de laathof van Hensem.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: laathof, Hensem
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
De St.-Martinusverering te Meeuwen
Informatie over de heilige Martinus, de devotie met betrekking tot Sint-Maarten, de viering van zijn feestdag, de Sint-Maartensvuren
Categorie: Volksdevotie
Kernwoorden: Sint-Maarten, devotie, Sint-Maartensvuren
Auteur(s): Jozef Kerfs, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Oudstrijders Meeuwen
Een foto met namen van oudstrijders uit Meeuwen 1914 - 1918
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: oudstrijders, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 3
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: Lins vanne Bille
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Volkstelling te Meeuwen anno 1762 (vervolg)
Artikel op basis van een document uit het parochiearchief van Meeuwen, opgesteld door de pastoor in 1762 (vervolg).
Categorie: Volkstellingen
Kernwoorden: volkstelling, handelaars, ambachtslui
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
Gezondheid is ...
Een gedicht uit de mond van wijlen Catharina Evens (Trien vanne Kùule, °3 juni 1887 - +9 maart 1981), opgetekend door Martin Vliegen in 1980.
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Miéver Kal
Maatomschrijvende uitdrukkingen in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: maten en gewichten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De Pauselijke Zoeaven (vervolg)
Pieter Jan Max en Theodoor Van Es, twee jonge mannen uit Meeuwen hebben dienst genomen in het leger van de Pauselijke Zoeaven. Dit artikel behandelt de familie Van Es en de familie Max (aanvulling).
Categorie: De kerk in het midden,Genealogie
Kernwoorden: Zoeaven, Van Es
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 26
Illustraties: 15
Oudstrijders 1914-1918
Een aanvulling op het artikel 'Oudstrijders Meeuwen 1914-1918' uit tijdschrift nr. 3 + vermelding van oorlogsslachtoffers 1914-1918.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: oorlog, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 4
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 10
Lied van Meeuwen
Lied van Meeuwen, opgetekend te Meeuwen op 1 januari 1943 door Martinus Ulenaers, Valstraat 2 te Meeuwen.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied
Auteur(s): Martinus Ulenaers
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Weggevoerden: Wijchmaal 29 november 1916
Dit artikel over de weggevoerden bestaat uit 3 delen:- Sfeer beschrijven van 29 november 1916- Reis en gebeurtenissen in Kassel- 3 volksliedjes
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, weggevoerden
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 13
Illustraties: 3
De verdwenen windmolen van Meeuwen
Artikel over de verdwenen windmolen in het gehucht Vliegeneinde, opgericht in 1897 en stilgelegd in 1935.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: molen, windmolen
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 11
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Volkstelling te Meeuwen anno 1762 (vervolg)
Artikel op basis van een document uit het parochiearchief van Meeuwen, opgesteld door de pastoor in 1762 (vervolg).
Categorie: Bevolking,Volkstellingen
Kernwoorden: volkstelling, Luttelmeeuwen
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Miéver Kal
Scheld- en spotnamen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Oude boerderijnamen van Luithegge en Luttelmeeuwen
Artikel over de boerderijnamen van de gehuchten Luithegge en Luttelmeeuwen
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: boerderijnamen, Luithegge, Luttelmeeuwen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 5
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 1
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De hónsklip
De hondenclub
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: hondenclub
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Miéver Kal
Scheld- en spotnamen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Weggevoerden: Wijchmaal 29 november 1916 (vervolg)
Aanvullingen
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, weggevoerden
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Vragen van nu over dingen van vroeger
Vraag van de Reengenoten naar verschillende dingen van vroeger
Categorie: Vragen over dingen van vroeger
Kernwoorden: onbepaald
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Krijgsgevangenen en politieke gevangenen 1914-1918
Artikel over krijgsgevangenen en politiek gevangenen van de eerste wereldoorlog
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, krijgsgevangene, politiek gevangene
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs, Martin Vliegen, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 14
Uit het leven van Hem vanne Sjriejer
Belevenissen van Wilhelmus Hilven, alias Hem vanne Sjriejer, tijdens de eerste wereldoorlog
Categorie: Figuren,Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I
Auteur(s): Philomena Hilven
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
Lied van Meeuwen
Info over o.a. herkomst van het lied
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied van Meeuwen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Familie Bosmans
Familiegeschiedenis Bosmans
Categorie: Boerderijen,Genealogie
Kernwoorden: Bosmans, Dorpermolen, Kennisgoed
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 6
Aantal pagina's: 19
Illustraties: 12
Post-Middeleeuwse vindplaats te Meeuwen
Artikel over bodemvondsten langs de Beemdstraat
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: rood aardewerk, versierd aardewerk, steengoed
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 6
De familie Bosmans (aflevering 2)
Familiegeschiedenis Bosmans
Categorie: Boerderijen,Genealogie
Kernwoorden: Bosmans, Ielersgoed, Bossemisgoed
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 16
Illustraties: 7
De naam Meeuwen
De oorsprong van de naam Meeuwen
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Meeuwen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Brancardiers 1914-1918
Artikel over 3 oudstrijders-brancardiers
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: oudstrijder, brancardier
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs, Martin Vliegen, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Vragen van nu over dingen van vroeger
Vraag naar grafstenen, stempelafdrukken en jaarmarkt
Categorie: Vragen over dingen van vroeger
Kernwoorden: grafstenen, stempelafdrukken, jaarmarkt
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Uit het leven van Hem vanne Sjriejer (vervolg)
Belevenissen van Wilhelmus Hilven, alias Hem vanne Sjriejer, tijdens de eerste wereldoorlog.
Categorie: Figuren,Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I
Auteur(s): Philomena Hilven
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Miéver Kal
Scheld- en spotnamen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
Drie Meeuwenaren in Frankrijk
Naar een authentiek verhaal van mevrouw Vonck-Vaesen
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Vaesen, Hilven, Frankrijk
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Zes baldadigers
oud lied dat schriftelijk of mondeling werd overgeleverd
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: baldadigers
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 7
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Zo d'ouden zongen ...
Een schoenmakersgast. Oud liedje opgetekend bij Jan Schepers (alias Zjang vanne Witte °1903), Schoolstraat 36 te Ellikom.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Post-Middeleeuwse vindplaats te Meeuwen (vervolg)
Artikel over bodemvondsten langs de Beemdstraat.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: rood aardewerk, wit aardewerk, steengoed
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 18
Illustraties: 35
Geduld
Gedicht in 1906 door Zuster Veronique aangeleerd aan de klas waar Mevrouw Maria Vrolijkx-Schepers alias Mieke vanne Gelis deel van uitmaakte. Opgetekend najaar 1983
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Ontknoping van kerkdiefstal te Meeuwen (1856)
Artikel over een kerkdiefstal te Meeuwen uit de Hasseltse krant "Le Constitutionel du Limbourg", 8 februari 1856, p.2)
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: diefstal
Auteur(s): Eric Houtman
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Uit het leven van Hem vanne Sjriejer (vervolg)
Belevenissen van Wilhelmus Hilven, alias Hem vanne Sjriejer, tijdens de eerste wereldoorlog.
Categorie: Figuren,Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I
Auteur(s): Philomena Hilven
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 1
Heemkundig museum te Meeuwen
Bezoek aan het heemkundig museum van Christ Verheyen
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: Christ Verheyen, museum
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Historiek "25 jaar Meeuwen S.K."
Voorstelling van publicatie over de geschiedenis van voetbalclub Meeuwen S.K. ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Meeuwen S.K., voetbal
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Vragen van nu over dingen van vroeger
Uitleg over stempelafdrukken, een voorbeeld van een briefhoofd, vraag naar oude remedies en een stukje over gelegenheidsverzen.
Categorie: Vragen over dingen van vroeger
Kernwoorden: stempelafdrukken, briefhoofden, oude remedies
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Miéver Kal
Scheld- en spotnamen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
De familie Bosmans (aflevering 3)
Familiegeschiedenis Bosmans
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Bosmans, Mandervelt, Verheyen
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 8
E.H. Philip Bosmans
Over het leven van Phil Bosmans (artikel geschreven in 1984)
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Phil Bosmans
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 8
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De pastoors van Meeuwen
Opsomming van de pastoors van Meeuwen vanaf 1823 tot ...
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: pastoor
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 11
Zo d'ouden zongen ...
Het spook, oud liedje opgetekend bij Rosalie Vanhemel-Feyen, Broekkant 46, Meeuwen
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied, spook
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Oude remedies
Artikel over geneesmiddelen van vroeger om allerhande kwaaltjes te bestrijden
Categorie: Volksgeneeskunde
Kernwoorden: remedie, huisapotheek
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Miéver Kal
Scheld- en spotnamen in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Vragen van nu over dingen van vroeger
bijdrage over de nieuwe stempel van de bibliotheek, de melkerijen van Meeuwen en Meeuwen in krant en weekblad
Categorie: Vragen over dingen van vroeger
Kernwoorden: stempel, melkerij, krant
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
12 boerderijen van Luttelmeeuwen
Artikel over de 12 boerderijnamen van Luttelmeeuwen
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Luttelmeeuwen, boerderijnamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Oudstrijders 1914-1918
Vervolg van het artikel over de oudstrijders van de Eerste Wereldoorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, oudstrijders
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 15
Illustraties: 10
De Berenheidermolen
De geschiedenis van de Berenheidermolen
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Berenheidermolen, molen, onderslagmolen
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 9
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 1
Sint-Tiénis
Verslag van de derde Sint-Antoniusviering op 20/01/1985
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering, activiteit
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Sint-Tiénis
Gedicht van Jean Bosmans
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: Sint-Antonius, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Limburgse zouavendag te Meeuwen
Bedankbrief van het Bisdom Hasselt voor de organisatie van de zouavendag en een passage uit het Registrum Archivale van pastoor Indekeu (1870-1881)
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Zouaven, Zoeaven
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Oudheidkundige opzoekingen te Wijshagen
Opgraving van een begraafplaats uit de Ijzertijd.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: grafheuvels, De Rieten
Auteur(s): Kr. Maes, L. Van Impe
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Eeuwelinge te Wijshagen (Plockroy)
Gertrudis Roex van Plockroy
Categorie: Eeuwelingen
Kernwoorden: eeuwelinge, Plockroy, Gertrudis Roex
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Monumenten
Artikel over het monument opgericht in 1975 ter herdenking van de "Rampsalighe Sint-Niclaesdagh 1648" en over het oorlogsmonument op de middenberm van de Hoogstraat
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: Rampsalighe Sint-Niclaesdagh, oorlogsmonument
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Gemeentewapen
Artikel over aanvraagdossier van wapen en vlag van Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: Varia
Kernwoorden: gemeentewapen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Verdwenen windmolen van Meeuwen
Bouwaanvraag en ontwerpplan voor het plaatsen van de verdwenen windmolen (zie tijdschrift nr. 5)
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: molen, windmolen
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
De Berenheidermolen
Verdere informatie over de Berenheidermolen (zie ook tijdschrift nr. 9)
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Berenheidermolen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De Dorpermolen
Verdere informatie over de Dorpermolen (zie ook tijdschrift nr. 6 onder het artikel 'De familie Bosmans')
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: molen, Dorpermolen
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 13
Illustraties: 3
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
De kerk in het midden
Artikel over de geschiedenis van de kerk en parochie van Meeuwen. Link met de heilige Antonius Abt, de Orde van de Antonianen, de commanderie van Sint-Antonius te Maastricht.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Antonius, Antonianen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Zo d'ouden zongen ...
De schouwvager, volkslied opgetekend bij mevrouw Rosalie Vanhemel-Feyen
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: schouwvager, Lied
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Meeuwen rond 1900
Artikel over de sociaal-economische toestand rond 1900. Deel I: ambten
Categorie: Bevolking
Kernwoorden: ambten, sociaal-economisch
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 23
Illustraties: 2
Foto uit 1939
Jan Brebels (13j.) met hondekar op veldweg tussen Hensem (Meermans) en Broekkant (Cillen-Vliegen)
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: hondekar
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Miéver Kal
scheld- en spotnamen in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: scheldnamen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 10
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
De eerste mensen in de streek van Meeuwen
Het paleolithicum of oude steentijd (2,5 miljoen - 8.000 v.C)
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: prehistorie, paleolithicum
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 4
De invoering van nieuwe technologie in Meeuwen
Telefoon, telegraaf, motorfiets, auto, vrachtwagen, bus, 
Categorie: Technologie
Kernwoorden: telefoon, telegraaf, motorfiets
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 16
Illustraties: 17
Veeziekte in Meeuwen (1797)
Besmettelijke veeziekte in Meeuwen in 1797.
Categorie: Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: veeziekte
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 2
Van horen zeggen ...
Een rijmlitanie op namen uit de volksmond
Categorie: Dialect
Kernwoorden: rijmen
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
De kerk in het midden
Artikel over de geschiedenis van de kerk en parochie van Meeuwen. Uitleg over het klooster van Sint-Antonius te Maastricht.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Antonius, Maastricht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Zo d'ouden zongen ...
De loting: oud soldatenlied, uit een schrijfboekje van Arnold Knevels (Nolke Dieker).
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: loting, Lied
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Meeuwen rond 1900
Artikel over de sociaal-economische toestand rond 1900. Deel II: ambachten en andere beroepen.
Categorie: Bevolking
Kernwoorden: molenaars, Dorpermolen, Berenheidermolen
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 14
Illustraties: 4
De hónsklip
Vervolg van het artikel over de hondenclub uit de jaren 30 (1930).
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: hondenclub
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Miéver Kal
Fauna en flora
Categorie: Dialect
Kernwoorden: fauna, flora
Auteur(s): Jean Bosmans, Jef Kerfs, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 11
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote, dialect
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Dood en begraven
Artikel over het oude kerkhof van Meeuwen.
Categorie: Volksgebruiken
Kernwoorden: kerkhof, begraafplaats, gedenksteen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 4
Zo d'ouden zongen ...
Soldatenlied: kluchtlied van de kazerne.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied, soldatenlied
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
De invoering van nieuwe technologie in Meeuwen
Radio, electriciteit, stroom-versnelling.
Categorie: Technologie
Kernwoorden: radio, electriciteit, verlichting
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 21
De eerste mensen in de streek van Meeuwen
Het mesolithicum of midden steentijd. Vindplaatsen Opglabbeek-Ruiterskuil 1, Opglabbeek-Ruiterskuil 2, Meeuwen-In den Damp 1.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Steentijd, Mesolithicum, Ruiterskuil
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 4
Molennieuws
Meer info over de Dorpermolen en de Berenheidermolen.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: molen, Berenheidermolen, Dorpermolen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Miéver Kal
Visbenamingen in het dialect + uitleg over vennen, beken, bruggen en schoren, beekwater, baden, beekvegen, stropen, haring en stokvis. Verder nog reacties op het artikel over vogelnamen.
Categorie: Dialect,Natuur
Kernwoorden: vis, beken, vennen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 17
Illustraties: 15
Spuúke
Heikant ... een spokenland is gebaseerd op een interview met Jaak Brebels van de Heidestraat. 
Categorie: Dialect
Kernwoorden: Heikant, spokenland
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Meeuwen rond 1900
Artikel over de sociaal-economische toestand rond 1900. Schrijnwerkers/timmerlieden.
Categorie: Bevolking
Kernwoorden: schrijnwerkers, timmerlieden
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 6
De kerk in het midden
Artikel over de geschiedenis van de kerk en parochie van Meeuwen. Uitleg over de "hof van de Wijer", gelegen te Meeuwen, de grote tienden van Meeuwen en het begevingsrecht van de parochie van Meeuwen.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Wijer, tienden, begevingsrecht
Auteur(s): Jean Bosmans, Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 14
Illustraties: 7
Verslag van de archeologische vondstenkartering te Meeuwen-Gruitrode 1984-195
Van oktober 1984 tot en met september 1985 voerde de Archeologische Vereniging Midden-Limburg een B.T.K.-project uit met het doel inzicht te verkrijgen in de prehistorische bewoning van onze streek. Verslag van vondsten, representatief voor onze gemeente.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: vondsten, Mesolithicum, Neolithicum
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 4
Versje uit het leesboek van het 2e studiejaar anno 1903-1904
Ingezonden door Martinus Bloemen alias Teng van Bartel
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Martinus Bloemen
Tijdschrift nr. 12
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Wat is een ideale heemkring?
Artikel overgenomen uit het tijdschrift "Ons Heem", geschreven door Jozef Weyns
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: heemkunde
Auteur(s): Jozef Weyns
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Heemkunde in Vlaanderen, Limburg, Meeuwen
Structuur van de heemkundige werking in Vlaanderen, Limburg, en Meeuwen.
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: Verbond voor Heemkunde, Ons Heem
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 3
Keltische vorsten te Wijshagen-Rieten?
Vondsten van vorstengraven in de  periode 1986-1987.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Kelten, vorstengraf, De Rieten
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Zo d'ouden zongen ...
'Bruiloftslied' en 'Lied van het A.B.C.', bezorgd door mevrouw Philomena Janssen-Cuppens.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Uit de oude doos
Een oude klasfoto van de school uit Plockroy
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: klasfoto, Plockroy
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
De eerste mensen in de streek van Meeuwen
Het Neoliticum of Nieuwe Steentijd (5300-2200 v. C.)
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Neolithicum, Donderslagheide
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 4
Slachten
Beschrijving van het varkensslachten op oude ambachtelijke wijze.
Categorie: Volksgebruiken
Kernwoorden: slachten, varken
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 30
Illustraties: 23
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 13
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Een eigenaardig proces van de 18de eeuw in de Kempen
Origineel artikel van Paul van Baelen over een proces tegen H. Van Dyck van Wijshagen. Woordverklaringen, bedenkingen bij dit proces en de toelichtingen over de familie Van Dyck zijn geschreven door Godelieve Geerkens.
Categorie: Processen
Kernwoorden: proces, Wijshagen
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Paul Van Baelen
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Zo d'ouden zongen ...
Artikel over 2 bundels liedjesteksten, bezorgd door de heer W. Feyen. Andere versie van het 'Lied van den ABC', teksten van 'Den dronkaard', 'De ooievaar' en 'De mijnwerker'.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 8
Pro memorie: '14-'18
Artikel over de lokale impact van de oorlogsgebeurtenissen tussen 1914-1918, gebaseerd op de notities van pastoor Tilman Theunissen.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: pastoor Tilman Theunissen, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 19
Illustraties: 4
De eerste mensen in de streek van Meeuwen
De Bronstijd
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Bronstijd, De Rieten
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
10 jaar De Reengenoten
Foto van het 10-jarig jubileum van De Reengenoten Meeuwen
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: 10 jaar
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Miéver Kal
Bomen en struiken
Categorie: Dialect
Kernwoorden: bomen, struiken, dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 2
Schoolrijmpje
Schoolrijmpje bezorgd door Mevrouw Ketsman-Huysmans van uit de schooltijd van Pauselijke Zouaaf Pieter Jan Max.
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht, Pieter Jan Max
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 14
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Vondst
Vondst van een prehistorische gepolijste bijl van het Kattevin (Meeuwen-Gruitrode).
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: prehistorie, vondsten
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De eerste mensen in de streek van Meeuwen
De Hallstattperiode of Vroege IJzertijd (700-450 v. C.)
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Gielisheide, Ophovenerheide, Muisvennerheide
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 5
Dood en begraven
Deel 2: enkele reacties op het eerste deel + publicatie van het derde deel uit de licentiaatsverhandeling van Dominique Vandewal. Hij beschrijft hierin de gebruiken bij en rond overlijden en begraven in de parochie Meeuwen.
Categorie: Volksgebruiken
Kernwoorden: Dominique Vandewal, kerkhof, overlijden
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 35
Illustraties: 24
Autzelfmakersspiélgetieg
Zelfgemaakt speelgoed: spoel, slakkedrijver, geweertje.
Categorie: Volksgebruiken
Kernwoorden: speelgoed
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Estafetten
Geestige voorvallen
Categorie: Volksverhalen
Kernwoorden: estafetten
Auteur(s): Louis Schepers, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Studiebeurs Plessers
Uitleg over studiebeursstichtingen in het algemeen en studiebeurs Plessers als bron voor de familiegeschiedenis.
Categorie: Beurzenstichtingen,Genealogie
Kernwoorden: studiebeurs, Plessers
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 13
Illustraties: geen
Bekroning van geslaagde restauraties in Limburg
Initiatief van het Verbond voor Heemkunde Gouw Limburg om geslaagde restauraties in de provincie Limburg te bekronen.
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: Heemkunde Limburg
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 15
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
70 jaar Rijkswacht in Meeuwen-Gruitrode
Boek over de geschiedenis van 70 jaar Rijkswacht in Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Rijkswacht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 16
Aantal pagina's: 177
Illustraties: 163
Nieuwe structuren
Nieuwe structuren voor het Verbond voor Heemkunde en de heemkundige kringen.
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: Verbond voor Heemkunde
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Gebruiksvoorwerpen ca. 1920
Bespreking van een vijftigtal gebruiksvoorwerpen rond 1920.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: gebruiksvoorwerpen
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 38
Van deur tot deur
Bevolking circa anno 1882 met huis- en erfnamen. Een verkenningstocht door het Meeuwen van vroeger.  
Categorie: Bevolking
Kernwoorden: huis- en erfnamen, 1882, fietsroute
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 37
Illustraties: 4
Miéver Kal
huis- en erfnamen in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: huis- en erfnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 1
Familie Plessers
Tak B van de familie Plessers
Categorie: Beurzenstichtingen,Genealogie
Kernwoorden: Plessers
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Nog meer gevallenen
Meer oorlogsslachtoffers van WO I.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, oorlogsslachtoffers
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Meeuwense muntschat
Zilveren munten gevonden in de onmiddellijke omgeving van de voormalige Kiebershoeve in Meeuwen. 
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: munten
Auteur(s): Guido Creemers, R. Van Laere
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Estafetten
Geestige voorvallen
Categorie: Volksverhalen
Kernwoorden: estafetten
Auteur(s): Jean Bosmans, Louis Schepers
Tijdschrift nr. 17
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Van horen zeggen ...
Anekdote in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Reisverhaal van Mattheus Brouerius van Nidek
Relaas van een overval op een postkoets aan de grens met Meeuwen bij de Donderslag.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Mattheus Brouerius van Nidek
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Inheems-Romeins grafveld te Wijshagen (Plockroy)
Nieuwe gegevens over de inheems-Romeinse grafritus in de Belgische Kempen: het site van Wijshagen-Plokrooi (Meeuwen-Gruitrode, Limburg).
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: grafmonument, Wijshagen-Plockroy, inheems-Romeins
Auteur(s): Guido Creemers, L. Van Impe
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Familie Plessers
Tak C van de familie Plessers.
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Plessers
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 14
Illustraties: geen
De tijd van toen
Foto van de familie BARTEL uit de twintiger jaren
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Bartel, kleermaker
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Het Gielisgoed
Artikel over een eeuwenoude boerderij.
Categorie: Boerderijen
Kernwoorden: Gielis
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 35
Illustraties: 27
Miéver Kal
Persoonsnamen in het dialect: vooral soortnamen van uitoefenaars van (oude) ambachten, vrije en andere beroepen, openbare ambten en functies plus de beoefenaars van een aantal sporten
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 18
Aantal pagina's: 15
Illustraties: geen
Jezus Maria Gods
Een vondelinge in Meeuwen in 1755
Categorie: Archieven
Kernwoorden: vondeling
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Schuttersfeest
350 jaar Schutterij Sint-Harlindis en Relindis Ellikom. Voorstelling van feestbrochure op 31 juli 1994.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Schutterij, Ellikom
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Miéver Kal
Voornamenlijst
Categorie: Dialect
Kernwoorden: voornamen, dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 13
Illustraties: geen
Green Miéve
Gedicht in het dialect met de vertaling in het Algemeen Nederlands (Groen Meeuwen)
Categorie: Dialect
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Eksame
anekdote
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Nieuws van ouds
In 1919 werd het nieuws- en advertentieblad "Nieuw Limburg" gesticht.  Een korte bloemlezing hieruit van wat er over Meeuwen te lezen viel.
Categorie: Oude krantenberichten
Kernwoorden: Nieuw Limburg
Auteur(s): Noël Paesen
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Inventaris kleine monumenten
Lijst van voorwerpen die in aanmerking komen om te inventariseren
Categorie: Heemkunde
Kernwoorden: inventaris
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Jef Meex, taxichauffeur van 1949 tot 1892
Het leven van Jef Meex
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Jef Meex, taxi
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Gebruiksvoorwerpen ca. 1920
Bespreking van 50 gebruiksvoorwerpen uit de twintiger jaren (1920)
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: gebruiksvoorwerpen
Auteur(s): Jean Bosmans, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 13
Illustraties: 22
Rimram
rijmpjes
Categorie: Rijmpjes van vroeger
Kernwoorden: rijmpjes
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Mens lief
Naar aanleiding van het overlijden van Jozef Remans, provinciaal voorzitter van het Verbond voor Heemkunde, publicatie van zijn gedicht 'heemgeluk'.
Categorie: Heemkunde,In memoriam
Kernwoorden: Jozef Remans
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De kerk in het midden
Verfraaiing van de Sint-Martinuskerk tijdens de oorlogsjaren.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Martinuskerk, Pastoor Jozef Vranken
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 8
Gallo-Romeins Meeuwen in Tongeren
Beschrijving van uitstap naar het nieuwe Gallo-Romeins Museum in Tongeren
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Gallo-Romeins museum
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Puutesjieve
Artikel over de viering van vastenavond door de jonkmannen in Meeuwen ca. 1920.
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: vastenavond
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 19
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
In Memoriam Jozef Kerfs
In Memoriam van Jef Kerfs, alias "van Lewie vanne Smiét".
Categorie: De Reengenoten,In memoriam
Kernwoorden: Jozef Kerfs
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Siberië
Over de reis van een postkaart naar Siberië.
Categorie: Documenten
Kernwoorden: Siberië
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De kerktorenbrand te Meeuwen en te Gruitrode op 13 april 1909
De voorgeschiedenis, torenbrand 13 april 1909, torenwerken in Meeuwen, torenwerken Gruitrode, de bouwmeesters, besluit.Gesprekken van Jean Bosmans met inmiddels overleden Meeuwenaren over de torenbrand.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: brand, kerk, Gruitrode
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 15
Illustraties: 16
Onderzoek naar landgebruik
Een brief van Joël Burny met een stand van zaken in verband met zijn onderzoek naar het landgebruik in en rond de vallei van de Abeek te Meeuwen in het begin van de twintigste eeuw.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Abeek
Auteur(s): Joël Burny
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Studiebeurs Plessers
Vervolg artikel studiebeurs Plessers
Categorie: Beurzenstichtingen,Genealogie
Kernwoorden: studiebeurs, Plessers
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 14
Illustraties: 1
Heikies
Anekdote
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote, heikies, dialect
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
To de wiesvruiw
Artikel over Catho Geers-Hermans, vroedvrouw  van 1944 tot 1984.
Categorie: Beroep en vrije tijd,Figuren
Kernwoorden: vroedvrouw
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 4
Dialectenquête Reengenoten 1995
Vraag om dialectenquête in te vullen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, enquête
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De KSA in Meeuwen
De geschiedenis van de K.S.A. in Meeuwen. Hoofdstuk 1: 1934 - 1940
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: K.S.A.
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 2
Uit de rollen
Kort briefje van Pater Bert Simons met info over Meeuwen uit de rollen van Gerdingen (archief Gerdingen Hasselt Rollen 1)
Categorie: Archieven
Kernwoorden: kerkmeester, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Rimram
rijmpjes
Categorie: Dialect,Rijmpjes van vroeger
Kernwoorden: rijmpjes
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 20
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Zeventien jaar voor 20 gulden
200 jaar geleden week Petrus Houben uit naar Dordrecht.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: Houbengoed
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Remedies voor veeziekten in Meeuwen tussen 1920 en 1950
Beschrijving van de behandeling van het zieke vee in Meeuwen gedurende de jaren 1920 - 1950.
Categorie: Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: oude remedies, veeziekten
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Meeuwen-Königsberg en terug
Verhaal van Jaak Hoogmartens over zijn legerdienst en mobilisatie in augustus 1939.
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: Jaak Hoogmartens, wereldoorlog II
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Alias Sjelke Sjrievers (°Meeuwen 1904)
Jan Michiel Schrijvers: een guitige dorpsfiguur.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Jan Michiel Schrijvers, slachter
Auteur(s): André Claes
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
De melkkar
De geschiedenis van de melkkar start in 1940 tengevolge van een besluit van de Duitse bezetter.
Categorie: Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: melkkar, boer
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 7
Bakker Albert Leekens
Interview met Albert Leekens, bakker in Meeuwen vanaf 1945 tot 1956. 
Categorie: Figuren,Handel en wandel
Kernwoorden: bakker, toneelgroep 'De Meeuwen', voetbalclub Meeuwen V.V.
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
De plekker
Jan Martinus Baeten, stucadoor van beroep.
Categorie: Beroep en vrije tijd,Figuren
Kernwoorden: plekker, Jan Martinus Baeten
Auteur(s):
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Engelse veteranen vertellen over Meeuwen
Veteranen van de R.A.F. waren in de winterperiode 1944-1945 in Meeuwen gestationeerd. Herinneringen aan die periode.
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: wereldoorlog II, R.A.F.
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Recycleren op grootmoeders wijze
Hoe kapotte en versleten voorwerpen vroeger herbruikt werden.
Categorie: Historische ecologie,Volksleven
Kernwoorden: recycleren
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Knippen en scheren
Beschrijving van hoe het er vroeger aan toe ging bij de kapper.
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: coiffeur, kapper
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Schets der geschiedenis van de gemeente Wijshagen
Artikel op basis van een uittreksel uit een parochieregister, geschreven door J. Baptist en gedateerd op 1 juni 1889.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Schone processies in Wijshagen
Geschiedenis van de processies in Wijshagen
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: processie, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
De weerwolf in de Meeuwer volksverhalen
verhalen over weerwolven
Categorie: Volksverhalen
Kernwoorden: weerwolf
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Goede nabuurschap tussen Gruitrode en Meeuwen
Artikel over grensbetwistingen vanaf de 14de eeuw.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: grondgebied, grensbetwisting, Hendrik van Wassenaer
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Dokter Jozef Jaenen
Interview met dokter Jozef Jaenen.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Dokter, Jozef Jaenen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Swingend Meeuwen tussen 1914 en 1960
De danscultuur in Meeuwen
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: danscultuur, fanfare, kermis
Auteur(s): Noël Paesen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
Dorpsherbergiers voor 1940
Artikel over herbergiers van vroeger.
Categorie: Handel en wandel,Volksleven
Kernwoorden: herbergier
Auteur(s): Noël Paesen
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Volksweerkunde in Meeuwen
Over volkse weerspreuken.
Categorie: Volksweerkunde
Kernwoorden: weerspreuken
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
De dierenopzetter
Interview met Louis Geers, zoon van veldwachter Jozef Geerts, over het opzetten van dieren.
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: dierenopzetter
Auteur(s): Jaak Taens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Es ich dink aan Mieve
Postume bijdrage van Jef Kerfs met een gedicht
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jozef Kerfs
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Prehistorische urne in Ellikom
Vondst van een urne en crematieresten op de 'Bunders' te Ellikom in 1993.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: urne, crematieresten, De Bunders
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Bezig in het bakhuis
Het bakhuis van vroeger.
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: bakken, bakhuis
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Plockroyse heideplaggers
Uitleg over het heideplaggen te Plockroy.
Categorie: Historische ecologie,Natuur
Kernwoorden: heideplaggen, Plockroy
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 21
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
De "Blijde Inkomst" van de prins-bisschoppen van Luik te Bree:
Oorzaak van veel krakeel tussen Bree en de omliggende "weerspannige dorpen".
Categorie: De kerk in het midden,Geschiedenis
Kernwoorden: prins-bisschop, Luik
Auteur(s): Jef Kerfs
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Landbouwtelling 1846
Een numeriek en tabellarisch beeld van de agrarische bedrijvigheid in Meeuwen in 1846 met wat meer uitleg hierover.
Categorie: Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: telling, landbouw
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 13
Illustraties: 2
De tijd van toen
Foto van de vrachtwagen van Guillaume Molemans in het najaar 1944.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: vrachtwagen, Guillaume Molemans
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Hebben bokkenrijders ooit onze kerk beroofd?
Artikel over de bokkenrijders in onze streken.
Categorie: Misdaad en recht
Kernwoorden: bokkenrijders
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Hèè kalt weer groosdik
Elatieve samenstellingen in het dialect: het eerste deel, meestal een zelfstandig naamwoord, versterkt het tweede deel, een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, samenstellingen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
Uit de klappers gebiecht
Informatie van Wijshagenaren en Meeuwenaren uit de klappers op de parochieregisters van Wijshagen en Meeuwen.  
Categorie: Archieven
Kernwoorden: klappers, parochieregisters
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Vagebonden
In het parochieregister van Meeuwen (1762) vermelding van de doop van een kind, dochter van 2 vagebonden.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: vagebond
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
De KSA in Meeuwen
Hoofdstuk 2: 1941 - 1945
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: K.S.A.
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 15
Illustraties: 7
Beflijster, broedpoging te Meeuwen
Atikel gelezen in het tijdschrift De Wielewaal, 27 (2), febr. 1961, 54-55. Auteurs zijn L. Segers en J. en M. Gabriëls.
Categorie: Natuur
Kernwoorden: beflijster
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 23
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Boedelbeschrijving uit 1875
Een voorbeeld van de roerende bezittingen van een 19de-eeuws niet-onbemiddeld gezin.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: boedelbeschrijving
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 3
De tijd van toen
Foto van een keukeninterieur uit de jaren veertig (1940).
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: keuken
Auteur(s): Jaak Taens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Een kapel voor een arm
De O.-L.-Vrouw van Lourdeskapel van Ellikom, gebouwd in 1925 door Bert vannen Donnerslag en zijn zonen.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kapel, Ellikom, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Veemarkten in Meeuwen 1823 - ca. 1900
Beschrijving van veemarkten in de 19de eeuw. Dit waren evenementen die sfeer brachten en allure gaven aan het dorp.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: veemarkt
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 5
Meeuwen-Grabow en terug
Dree Vanhemel vertelt over zijn legerdienst, de mobilisatie en zijn wedervaren tijdens de oorlog (WO II).
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: Vanhemel, wereldoorlog II, krijgsgevangen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Masy
'Het verloren paradijs van Eikenberg-cottage (Masy)'. Een poëtische beschrijving van het goed Masy uit een uitgave van de KSA "De hei bloeit". 
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kastelen, Masy
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Wie is wie?
Naar Lourdes in 1932. Foto van Mevrouw Geerkens-Kerkhofs.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Lourdes
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Uit de klappers gebiecht
Informatie van Ellikommenaren en Meeuwenaren uit de klappers op de parochieregisters van Ellikom en Meeuwen. 
Categorie: Archieven
Kernwoorden: klappers, parochieregisters
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Miéver Kal
Het is allemaal geen evangelie. Een gedrukte dialectbron van een omzetting naar het dialect van de Parabel of gelijkenis van de Talenten uit het evangelie van Mattheus. Bespreking van de uitspraak.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, uitspraak
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 16
Illustraties: geen
Heemweetjes
Fanfare De Heibloem neemt deel aan een internationale muziekwedstrijd in Hasselt in 1922.Een borgbrief van 4 maart 1776 uit MeeuwenEen lijst van erkende doktors, chirurgijnen, apothekers, vroedvrouwen... uit 1821
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: De Heibloem, borgbrief, zorgverstrekkers
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Kapelaan De Wit, de geleerdste man van België?
Levensloop van Kapelaan De Wit.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: Kapelaan De Wit
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Meeuwen - Perriten: het prehistorisch grafveld opnieuw ontdekt
Historische kringgreppel ontdekt bij aanleg van fietspaden Meeuwen-Wauberg in 1997.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Perriten, kringgreppel
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 24
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Meeuwen - Codford en terug
Victor Paesen (alias Fik Gèètjes) vertelt... Kinderjaren, B.J.B. Meeuwen, wereldoorlog II
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: Victor Paesen, wereldoorlog II, B.J.B. Meeuwen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Miéver Kal
Het is allemaal geen evangelie (vervolg)Over spraakkunst en spelling
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, spraakkunst, spelling
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 8
Illustraties: geen
Miéver Kal
Din van deich en dik van spiez.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 9
Illustraties: geen
Meeuwen en het Gallo-Romeins museum van Tongeren
Betekenis van Meeuwen voor het Gallo-Romeins museum. Beschrijving van de vondsten uit Meeuwen-Gruitrode die in het museum tentoongesteld worden.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: archeologie
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Meeuwenaar Nelis Elen, een held uit de Boerenkrijg?
Geschiedenis van Nelis Elen, een Meeuwenaar die gestreden heeft in de Boerenkrijg.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Nelis Elen, Boerenkrijg
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 3
Testament van een radmaker uit 1796
Bespreking van een testament van een radmaker uit 1796.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: radmaker, testament
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 1
Op het juiste spoor dankzij de gichten
Gichten zijn een belangrijke bron voor stamboomonderzoek. Enkele begrippen en een voorbeeld uit de praktijk (familie Van Dijck van Plockroy).
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Van Dijck, Plockroy
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
De tijd van toen
Afbeelding van een landelijk herfsttafereel in het dorpscentrum van Meeuwen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Hendrik Vliegen, Rik Biènis, Christina Ramaekers
Auteur(s): Jaak Taens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De Kièkapel
Geschiedenis van Kièkapel
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kapel, Kièkapel
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 25
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Genealogie Coetsen
Stamboom Coetsen
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Coetsen, testament
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Heemweetjes
- Markten in Meeuwen-Gruitrode- Foto's van Meeuwenaren in andere tijdschriften- Wegverbinding Genk-Meeuwen 1936- Meeuwense eeuwelinge oudste bewoonster van Peer (2000): Tina Paesen- Een 17de-eeuwse Ellikomse pastoor (Laurens Cloets)- Meeuwenaar Willy Smeets wordt deken (2000)- Tongerlose familie met Meeuwense wortels- Tram verlaat Ellikom op 01/08/1955
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: markt, tram
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Erkenning van oude en nieuwe wapens
Decreet houdende vaststelling van het wapen van privé-personen en instellingen. Uitvoeringsbesluiten, op 17/07/2000 door de Vlaamse regering goedgekeurd.
Categorie: Heraldiek
Kernwoorden: blazoen, wapen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De viering van 75 jaar onafhankelijkheid
Een artikel uit de Maas- en Kempenbode in september 1905 ter gelegenheid van de viering van 75 jaar Belgische onafhankelijkheid.
Categorie: Oude krantenberichten
Kernwoorden: onafhankelijkheid
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Twee weerspannige pastoors uit de Franse Tijd
Pastoor Lambert Theodoor Pauli van Gruitrode en pastoor Gaspar Medard van Meeuwen in de Franse Tijd.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Franse Tijd, pastoor Lambert Theodoor Pauli, pastoor Gaspar Medard
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
Priesters uit Meeuwen-Gruitrode in dienst van het bisdom Hasselt
Lijst van priesters die tussen 1967 en 1999 overleden zijn en allemaal iets met de parochies van de parochiefederatie Meeuwen-Gruitrode te maken hebben gehad.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: priester
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 6
Bewoners Leursgoed Luttelmeeuwen
Een overzicht van de families die op 'Leursgoed' gewoond hebben.
Categorie: Boerderijen
Kernwoorden: Leursgoed, boerderij
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Testament Jan Leurs uit 1700
Testament van Jan Leurs uit 1700
Categorie: Archieven
Kernwoorden: testament, Jan Leurs
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
De tijd van toen
Foto genomen rond 1950. Binnenhalen van de oogst. Informatie over het inspannen van een paard en laden van een oogstkar
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: oogstkar
Auteur(s): Jaak Taens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Mantelzorg in de 18de eeuw
Contracten die werden opgesteld i.v.m. de oude dag.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: akte, Smeets
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 3
Miéver Kal
Een greep uit de vele aantekeningen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
De kerkvergroting van 1934
Mathieu Hoogmartens (alias Tsjeu Sòmpe) vertelt
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Tsjeu Sòmpe, Mathieu Hoogmartens, kerkvergroting
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 5
De verdwenen kapel van Herman Maesen-Palmers
"het kapelleke van Maan"
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kapel
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De verdwenen kapel van de "Bosser"
Een kapel uit de 19de eeuw in het centrum van Meeuwen.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kapel
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Uit de klappers gebiecht
Deel 3: Meeuwen-Wijchmaal
Categorie: Archieven
Kernwoorden: klappers, parochieregisters
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
Ellikom 1842 "Vossen en wolven"
Gemeentebestuur van Ellikom in 1842:- rapport omtrent het metrieke maten en gewichten stelsel- aanplakking 'Groote Weg'- klopjacht op vossen en wolven
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: maten en gewichten, Ellikom, klopjacht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 26
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Archeologisch onderzoek van de Gertrudiskerk (eind 1989)
Ontdekking van een aantal funderingen, muurresten en graven in het kader van een renovatie.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Gertrudis, Gruitrode
Auteur(s): Guido Creemers, L. Van Impe
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 3
Tussen geloof en bijgeloof
Lotgevallen van onze pastoors in de periode 1600-1650.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: pastoor, 16de eeuw, antonieten
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 3
E.H. Hermans D.O.P., pastoor te Gruitrode 1674-1700
Het leven van pastoor Antoon Hermans, pastoor te Gruitrode.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: pastoor, Gruitrode, Hermans
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 4
Normaalschoolonderwijs voor meisjes tussen 1920 en 1940
Brigitte en Angèle Max vertellen over het verder studeren in hun jeugd.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: normaalschool, Max
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 4
Een leeuw op wandel
Echt gebeurd verhaal in het stadje Sittard, meegemaakt door E.H. Emiel Brouwers, kapelaan in Meeuwen van 1945-1955.
Categorie: Varia
Kernwoorden: E.H. Emiel Brouwers, kapelaan
Auteur(s): E.H. Brouwers
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Vijf generaties Dejong in Meeuwen
Een beknopte genealogie van 5 generaties Dejong.
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Dejong, De Kinkel, Berenheide
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Miéver Kal
Vervolg.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 6
Illustraties: geen
Peter-Jan Heynickx postbode in Meeuwen van 1939 tot 1977
Interview met gepensioneerd postbode Peter-Jan Heynickx van Meeuwen
Categorie: Figuren
Kernwoorden: postbode
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 5
De zondagse vroegmis in 1664
Strijd om de zondagse vroegmis te behouden of terug te krijgen.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: antonieten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 19
Illustraties: 2
Burgemeestersverkiezing in Wijshagen (1735)
Beschrijving van een moeilijke burgemeestersverkiezing in Wijshagen in 1735.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: burgemeester, Wijshagen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Oude krantenberichten
- Werkzaamheden aan de toren van de Sint-Martinuskerk (16/07/1911)- Dievenbende bezoekt de kapel van de heilige drie gezusters en de kapel van de H. Brigitta (20/05/1911)
Categorie: Oude krantenberichten
Kernwoorden: restauratie kerktoren, kapel
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 27
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Grensaanduidingen in de heide
De grenzen aanduiden was in het ancien regime belangrijk om de vrede te bewaren. Dit artikel beschrijft een voorbeeld uit 1780.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: grensaanduiding
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Miéver Kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 7
Illustraties: geen
Ene sjètterskiening vertèlt ...
Interview in het dialect met Leo Smeets over de schutterij van Ellikom.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Schutterij, Ellikom, Leo Smeets
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
E.H. Hendrik Vandervelden
Levensloop van E.H. Hendrik Vandervelden, kapelaan in Meeuwen van 1955 tot 1967.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: kapelaan, E.H. Hendrik Vandervelden, KAJ Meeuwen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Kapelaans in Meeuwen vanaf 1614
Lijst van de kapelaans in Meeuwen vanaf 1614.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kapelaan
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 7
De preek en de processie
Opstellen over de preek en de processie in de tijd van kapelaan Brouwers.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: preek, processie, kapelaan Brouwers
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Rijkswachtbrigade Meeuwen verhuist naar Bree
Nieuw bronnenmateriaal leidt tot een aanvulling van de geschiedenis van de Rijkswachtbrigade in Meeuwen.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: rijkswachtbrigade
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 8
Wijshagen, van imkers, archieven en onderwijzers
- Wijshagen 1847, Retributie der Bijzetting- Wijshagen 1849, Burgerlijke stand- Wijshagen 1850, Een nieuwe pastorie- Wijshagen 1850, Lager Onderwijs vereeniging
Categorie: Archieven
Kernwoorden: Wijshagen, pastorie, lagers school
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Op den dool in mei 1940
Aantekeningen van een vluchteling
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: wereldoorlog II
Auteur(s): Jaak Vaesen
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Reizigers in God
Meeuwense scheutisten in China, Hendrik Bongaerts, Leo Kerkhofs en Jan Mandervelt
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Scheutist, China, Hendrik Bongaerts
Auteur(s): Jo Corstjens, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 16
De dolk van een dolende ridder
Een Sögel-Wohlde dolk uit Belgisch-Limburg, gevonden te Plockroy-Wijshagen in 1987
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: dolk
Auteur(s): Guido Creemers, L. Van Impe
Tijdschrift nr. 28
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 3
Miéver Kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 9
Illustraties: geen
Meeuwen - Krems a/d Donau en terug
Levensverhaal van Harie Luyten o.a. ook over wereldoorlog II. 
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: Harie Luyten, wereldoorlog II, krijgsgevangenlied
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Wijshagen, gevaar in de 19de eeuw
De gemeenteraad van Wijshagen vergaderde op 17 januari 1849 over de breedte van de karsporen.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: karsporen, Wijshagen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
De tijd van toen
Cristal 75 jaar. Op visite bij Jozef Indekeu, brouwer van Cristal Alken ca. 1952
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Jozef Indekeu, Cristal
Auteur(s): Godelieve Geerkens, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Bewaard gebleven
Kaart verstuurd tijdens wereldoorlog I.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Oude krantenberichten
- Het Belang van Limburg van 1978: 2 korte artikels uit 1908- De Gazet van 20 december 1930: begrafenis Elisabeth Smits, uitnodiging fanfare, aankondiging kunstavond.- Algemeen Belang van 28 februari 1931: bevolkingscijfer Meeuwen 1931, begrafenis oud-veldwachter Petrus Jacobus Schoofs, 4 doopsels, kaartavond
Categorie: Oude krantenberichten
Kernwoorden: onbepaald
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
In Memoriam Jaak Vaesen
Jaak Vaesen, bestuurslid van De Reengenoten.
Categorie: In memoriam
Kernwoorden: Jaak Vaesen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Via Siberië naar Engeland
Levensverhaal van Liza Paesen (°31/05/1924)
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: Lisa Paesen, Siberië, wereldoorlog II
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
Ons gemeentelijk patrimonium
Het renaissancebrandglasraam in de St.-Gertrudiskerk van Gruitrode
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kerk, Gruitrode
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Portret van Hendrik van Merode, toegeschreven aan Jan Mostaert in de Sint-Dimphnakerk te Geel (ca.1525)
Portret van Hendrik van Merode en zijn echtgenote Francisca van Brederode.
Categorie: Varia
Kernwoorden: Hendrik van Merode
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
De schutterijen van Meeuwen
De verdwenen schutterijen van Meeuwen-Gruitrode. De Gilde van Sint Sebastianus en de Sint Katharina Schutterij.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: schutterijen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 10
Illustraties: geen
A Fame et Bello, libera nos Domine!
Kommer en kwel in Meeuwen begin 18de eeuw.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Spaanse succesieoorlog, veldslagen
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
De preek (vervolg)
Opstel over de biecht.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: biecht, biechtstoel
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 29
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Spiritu Jesu Operante
Het geestelijke leven van kartuizer Jacob Van den Eertweghe.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Jacob Van den Eertweghe
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Eerwaarde Pater Jaak Van Dyck
Levensloop van Eerwaarde Pater Jaak Van Dyck.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: priester, Burundi, missionaris
Auteur(s): Jaak Van Dyck, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
De preek (vervolg)
Opstel over de engelen + bijkomende uitleg.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: engelen
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 6
Miéver Kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Fietsen en fietsers in Meeuwen en omstreken rond 1900.
De opkomst van de fiets.
Categorie: Handel en wandel,Volksgebruiken
Kernwoorden: fiets, Mal
Auteur(s): Jo Corstjens, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 3
De tijd van toen
Foto van een groep fietsers in het centrum van Meeuwen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: fietsers
Auteur(s): Jean Bosmans, Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Evolutie van de herbergen in Meeuwen van 1900 tot ca. 1985
Cafés onder de kerktoren.
Categorie: Handel en wandel,Volksleven
Kernwoorden: café, herberg
Auteur(s): Jean Bosmans, Noël Paesen
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Herinneringen aan het kerkkoor van Meeuwen van ca. 1945 tot 1970
Verteld door Henri Verdonck
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerkkoor
Auteur(s): Henri Verdonck
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 2
Heemweetjes
18 heemweetjes, voornamelijk gelezen in heemkundige tijdschriften van omringende gemeentes.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: onbepaald
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 30
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
De Heibloem Meeuwen 1875 - 2005
Koninklijke evolutie van harmonie naar fanfare tot muziekvereniging. Jubileumuitgave ter gelegenheid van haar 130-jarig bestaan.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: fanfare, De Heibloem, harmonie
Auteur(s): Jean Bosmans, Raymond Housen
Tijdschrift nr. 31
Aantal pagina's: 112
Illustraties: 120
In memoriam Joseph en Godelieve Kerfs-Broekx
Joseph Kerfs, penningmeester van 'De Reengenoten' overleed op 17 april 2006. Zijn echtgenote Godelieve overleed een jaar later op 6 juli 2007.
Categorie: In memoriam
Kernwoorden: Jef Kerfs, Godelieve Broekx
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Goed om te weten
Omvorming van de feitelijke vereniging "Heemkring De Reengenoten" naar een vzw "Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode".
Categorie: De Reengenoten,Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: VZW Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Eindelijk prijs
Onze voorzitter Jean Bosmans ontvangt op 14/01/2006 de "Tweejaarlijkse Cultuurprijs" van de gemeente Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: cultuurprijs
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Miève Kèrmis... vier d'n illetrik
De geschiedenis van Meeuwen Kermis.
Categorie: Geschiedenis,Volksleven
Kernwoorden: kermis
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 2
De Sint-Antoniusviering in Meeuwen
Situering in de geschiedenis van de Sint-Antoniusviering + verslag van de Sint-Antoniusviering 2007.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen,Volksdevotie
Kernwoorden: Sint-Antonius, Sint-Antoniusviering
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 5
Een uitgeweken Meeuwenaar
Interview met dokter Hendrik Hoogmartens in Tongeren.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Dokter Hendrik Hoogmartens
Auteur(s): Martin Vliegen, Rik Hoogmartens
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
De klokken van Wijshagen
Een oude klok in Wijshagen van 1424.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: klok, kerk, Wijshagen
Auteur(s): Jan Leyssen, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
En weer droeg zij een kind naar het kerkhof
Het leven van Maria Helena Vrolix: een tijdsbeeld (18de-19de eeuw)
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Maria Helena Vrolix, Oomsels, Verryssen
Auteur(s): Godelieve Geerkens
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 16
Illustraties: 7
Miéver Kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 4
Eerste wereldoorlog (1914-1918) te Gruitrode
Gruitrode tijdens 1ste wereldoorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Gruitrode
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Heemweetjes
- 15 onderwerpen
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: brouwers, doctor, bevolking
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 33
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Poëtische schoenmaker in Meeuwen?
Reclame van schoenmaker Henri Molemans-Boutsen in 1925.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: reclame, schoenmaker
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Malen, smeden en boteren in Neerglabbeek
Geschiedenis van de melkerij, de molen en de smidse in Neerglabbeek.
Categorie: Geschiedenis,Handel en wandel
Kernwoorden: melkerij Sint-Hubertus, molen, smidse
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 4
De Eerste Wereldoorlog in Wijshagen
De Eerste Wereldoorlog in Wijshagen.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Het verdwijnen van "Meeuwen" als aparte gemeentenaam
In 1977 verdween "Meeuwen" als aparte gemeentenaam.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: gemeentenaam
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Collegestudenten van Meeuwen vóór de Eerste Wereldoorlog
Sint-Lambertuscollege Peer (begonnen 1878).
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: College, Peer, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
Expo '58
Wereldtentoonstelling in Brussel.
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: expo, wereldtentoonstelling, Brussel
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Eerste Wereldoorlog in Gruitrode
Deel 2: Verslag van de huldiging van de oudstrijders in Gruitrode.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Gruitrode, oudstrijders
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Miéver Kal
Mièver heikiès ... dao's geine bètere kèrmiskost, dialectgedicht
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, heikies
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Heemweetjes
9 onderwerpen
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: studentenbond, coureurs, zegelmatrijs
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Het Lieve-Vrouwke van de sacristiezolder
Beschrijving van wat er gebeurde met het Lieve-Vrouwke van de sacristiezolder en een legende hierover.
Categorie: Patrimonium,Volksverhalen
Kernwoorden: Lieve-Vrouw, sacristie, Meeuwen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Goed om te weten
Over de werking van onze vereniging- Nieuwe werkende leden- Activiteiten- Publicaties- Advies
Categorie: De Reengenoten,Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: werking
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Sint-Martinuskerk verkommert
Uitdrukking van onze bezorgdheid over de staat van de Sint-Martinuskerk.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Sint-Martinuskerk, Meeuwen
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Meeuwen in de jaren 1920 - 1935
Jeugdherinneringen van Maurice Boutsen.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Maurice Boutsen, Dorpsplein, Dorpsstraat
Auteur(s): Maurice Boutsen
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 10
Zuster Lena Bomans, missionaris in Taiwan 1959-2005
Een persoonlijk levensverhaal.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Zuster Lena Bosmans, missionaris, kerk
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 34
Aantal pagina's: 18
Illustraties: 7
Miéver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Sint-Antoniusverkoop 2009
Foto van de Sint-Antoniusverkoop 2009
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering
Auteur(s):
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Heemweetjes
Correctie van het heemweetje over Jan Aloysius Van Baelen in tijdschrift nr. 34Bliksem slaat in op de kerk van Meeuwen (1841)Dochter eigenaar Dorpermolen wordt 100 jaar (1894)Meester Jacobus Josephus Fiten van EllikomEllikomse medestichters van "Stoommelkerij van Peer"Meeuwense medebestuurders van "Stoommelkerij van Peer"Bocholtse burgemeester vindt vrouw in MeeuwenSprokkelend in BreeStamhuis van Peter van EytveltUrsulinen van Meeuwen-Gruitrode in HeusdenMeeuwen-Gruitrode en de priesters en religieuzen van HamontMeeuwen zien en sterven
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: heemweetjes
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Recent blootgelegde stenen met inscripties
Foto van recent blootgelegde stenen met inscripties aan het voormalige klooster
Categorie: Archeologie,Patrimonium
Kernwoorden: inscripties, klooster, Meeuwen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Typisch Meeuwen?
Typische kenmerken van Meeuwen
Categorie: Onze gemeente
Kernwoorden: Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Historische naamgeving in Meeuwen-Gruitrode, gemiste kansen?
Over de nieuwe plaatsnamen in Meeuwen-Gruitrode
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Kloosterhof, Kantonnierstraat, Antonietenplein
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Walter Damerhezen, (+ 1458), uit Meeuwen, priester-kloosterling van Averbode
Walter Damerhezen
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Walter Damerhezen, Averbode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
In memoriam Godelieve Geerkens
Godelieve Geerkens, bestuurslid van De Reengenoten.
Categorie: In memoriam
Kernwoorden: Godelieve Geerkens
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (1886-1888)
Op basis van het parochieregister geschreven door pastoor Marie Gustave Baptist.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerk, Wijshagen, pastoor
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 4
Heroprichting van de dorpspomp in Meeuwen
Artikel over de oorspronkelijke waterput met pomp, drinkwatervoorziening en waterbeheersing in de 19de eeuw.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: dorpspomp, Meeuwen, drinkwatervoorziening
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Namen met geschiedenis: Bullen, Gestel, Kolisbergen
De herkomst van de namen "Bullen, Gestel, Kolisbergen"
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Bullen, Gestel, Kolisbergen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Goed om te weten
- Informatie over onze erfgoedvereniging- oud gemeentelogo wordt erfgoed
Categorie: De Reengenoten,Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: heemkring, gemeentelogo
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Meester Henri Swennen van Ellikom
Levensverhaal van meester Henri Swennen
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Ellikom, school, Henri Swennen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Guun "ze" d'auw sjaol en d'aud sjaolhùus aafbrèke?
Pleidooi voor restauratie van oude school met schoolhuis.
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: oud schoolhuis, Meeuwen
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Een bewoner van de oude "Mëgisters" vertelt ...
Interview met Jaak Hoogmartens (°1909 +1983) van Meeuwen.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Meeuwen, Jaak Hoogmartens, Mëgisters
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
De Sint-Hubertuskerk van Neerglabbeek in het begin van de 15de eeuw
Beschrijving van de Sint-Hubertuskerk in het begin van de 15de eeuw
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Hubertuskerk, Neerglabbeek
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Oorlog is geen spel
Het tragische levenseinde van oud-strijder Jan Evens.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Jan Evens, oud-strijder
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Herdenking vliegtuigcrash 1944
Foto van de herdenking op 8 mei 2009
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Herdenking vliegtuigcrash
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 35
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Miéver Kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Ellikom Statie
De geschiedenis van de tramstatie in Ellikom.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Ellikom, tram
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 6
Uit de oude doos
Foto van het 7de studiejaar van Meeuwen, kinderen die hun plechtige communie deden op 12 april 1942.
Categorie: Uit de oude doos
Kernwoorden: communiefoto
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Pastoors en kapelaans in Meeuwen-Gruitrode anno 1825
Informatie over pastoors en kapelaans in Meeuwen-Gruitrode anno 1825.
Categorie: De kerk in het midden,Heemweetjes
Kernwoorden: pastoor, kapelaan
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Oorlogsslachtoffer Hendrika Vandebroek (1885-1917)
Hendrika Vandebroek, echtgenote van Meeuwenaar Jan Hendrik Loos, is gestorven aan de electrische draadversperring tussen België en Nederland in de Eerste Wereldoorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Hendrika Vandebroek, oorlogsslachtoffers
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Goed om te weten
Immaterieel erfgoed: Sint-Maartensvuren in MeeuwenOnroerend erfgoed in MeeuwenMijnverledenErfgoedverenigingen en erfgoedbeleving in Meeuwen-GruitrodeNaamkundig erfgoed: C.C. Jacob van den EertweghArcheologisch erfgoed: project De Rieten 2010Roerend erfgoed: museumnieuwsRoerend erfgoed: kerkschatten in "beeldenkamer"Talig erfgoed: 2e Dialectwedstrijd/ 5e DialectenavondHet komen en gaan van kermistradities in Meeuwen-Gruitrode
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: erfgoed, kermis, De Rieten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Renovatie van de pastorie van Gruitrode
Beschrijving van de pastorie van Gruitrode en de renovatiewerken in de periode 2006-2009.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: pastorie, renovatie, Gruitrode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Milac-Meeuwen
De Milac-werking in Meeuwen voor toekomstige miliciens als voorbereiding op hun legerdienst.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Milac, leger
Auteur(s): E.H. Hendrik Vandervelden
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (1886-1888)
Tweede deel.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerk, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 3
De brouwer van Meeuwen schrijft geschiedenis
Aflevering 1Chronologisch genoteerde feiten over de periode 1740-1792 uit een memorieboekje van de familie Indekeu.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: brouwer, Indekeu, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Meeuwense brouwer sponsort Opglabbeekse schutterij in 1896
Artikeltje uit www.broederkring.be (13/02/2007)
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: brouwer, Opglabbeek, Schutterij
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De kerkverbouwing in Neerglabbeek
Interview met Leo Bosmans (Lei Dieker) van Plockroy over de kerkverbouwing van Neerglabbeek rond 1937.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerkverbouwing, Neerglabbeek
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Laurentius Cloets, pastoor van Ellikom, wonderbaar genezen in Kortenbos (1639)
Beschrijving van het bedevaartsoord Kortenbos bekend om een aantal wonderbare genezingen met in het bijzonder de genezing van Laurentius Cloets, pastoor van Ellikom.
Categorie: De kerk in het midden,Geschiedenis
Kernwoorden: Kortenbos, bedevaart, Cloets
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 5
Gemeenteontvanger van Neerglabbeek
Gemeenteontvanger in Neerglabbeek 200 jaar geleden.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: Neerglabbeek
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Een Royse reus en een heer van stand
Naar aanleiding van de inhuldiging van reus Hendrik van Wassenaer door de Royse Reuzengilde in 2009 een artikel over landcommandeur Hendrik van Wassenaer tot Warmont (1642-1709).
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Hendrik van Wassenaer, Duitse Orde, commandeur
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 36
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 7
Bekwaamheidsgetuigschrift
Afbeelding van een bekwaamheidsgetuigschrift van de snoeiing en de teelt der fruitbomen, afgeleverd in 1913
Categorie: Archieven
Kernwoorden: getuigschrift
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Ellikom 1895 - Bisschoppelijke tegemoetkoming aan de geldzorgen van de pastoor
Financiële problemen in Ellikom.
Categorie: Archieven,De kerk in het midden
Kernwoorden: Ellikom, kerkgebeuren
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Reimond Philips (1908-1978), pastoor van Gruitrode, als jeugdschrijver
Reimond Philips was behalve priester ook een beloftevolle jeugdschrijver.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: pastoor, Gruitrode, schrijver
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Miéver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Discreet huwelijk in de kloosterkapel in Meeuwen
Het verhaal van de familie Heinze, gevlucht uit de voormalige D.D..R. en in 1952 in België aangekomen.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kloosterkapel, Meeuwen, Zusters Kindsheid Jesu
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Eerste Wereldoorlog in Gruitrode
Deel 3: Oud-strijders, gesneuvelden, politieke gevangenen, weggevoerden, oorlogsinvaliden.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Gruitrode, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
Stekske raoje
Uitleg in het dialect over het caféspel 'stekske raoje'.
Categorie: Dialect,Volksleven
Kernwoorden: dialect, stekske raoje
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Lezers schrijven
Aanvulling en correctie bij bespreking van de foto van de Dorpsstraat in Ellikom in tijdschrift nr. 35Reactie op het artikel 'Oorlogsslachtoffer Hendrika Vandebroek (1885-1917)' in tijdschrift nr. 36Bijkomende informatie over 'Milac-Meeuwen' in tijdschrift nr. 36
Categorie: Varia
Kernwoorden: Dorpstraat Ellikom, Hendrika Vandebroek, Milac
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Twee inwoners van Meeuwen werden in de 16de eeuw poorters van Sint-Truiden
In het poortersboek van Sint-Truiden uit de 16de eeuw worden twee inwoners van Meeuwen vermeld, die burgers werden van de stad Sint-Truiden.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: poortersboek
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Onze oude maten
Oppervlaktematen in het Ancièn Régime.
Categorie: Geschiedenis,Varia
Kernwoorden: maten en gewichten
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
BJB-meisjes van Meeuwen op uitstap in Valkenburg ca. 1948
Foto van BJB-meisjes uit Meeuwen op uitstap in Valkenburg ca. 1948.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: B.J.B. Meeuwen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Brouwer van Meeuwen schrijft geschiedenis
Aflevering 2Notities van Joannes Martinus Indekeu over de periode 1850-1863, vooral gegevens over werken uitgevoerd in en rond de brouwerij.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: brouwer, Indekeu, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 4
Goed om te weten
Heemkring nu ook op internetRepertorium op het tijdschrift De ReengenotenOude nummers nabestellenDe Reengenoten in recente Limburgse publicaties Onroerend erfgoedInfrastructureel erfgoed in Meeuwen: bruggen, tunnels en rotondenStreekdranken komen en gaanStraat.net 2010 Meeuwen-GruitrodeDe ridders van MeeuwenErfgoed Limburgse Kempen
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: erfgoed, streekdranken
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 3
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (1886-1888)
Derde deel
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerk, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 4
Het eerste speelplein van Meeuwen
Aflevering I
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: speelplein, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Neerglabbeekse scholen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Onderwijs in Neerglabbeek tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Categorie: Onderwijs,Wereldoorlog II
Kernwoorden: Neerglabbeek, onderwijs, wereldoorlog II
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Uit de oude doos
Foto genomen ter gelegenheid van de eremis van E.H. Jef Vliegen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Bullen, Vliegen, Schoofs
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Heemweetjes
Veemarkten in Meeuwen en Gruitrode anno 1855Post bestemd voor Meeuwen-Gruitrode in het midden van de 19de eeuwMeeuwenaar in de Wijchmaalse postgeschiedenisDe "biebond" van MeeuwenMeeuwen-Gruitrode en het graafschap LoonBritten bezoeken Meeuwen in 1945, 1954 en 1958Meeuwense teut (?) trouwt in Klundert (Noord-Brabant) - 1756Meeuwense studenten in PeerMeeuwenaar "in de kijker" gezet (Roger Schepers)Jaarlijkse oorlogsherdenking in Meeuwen-Gruitrode en PeerHistoriek Middenschool MeeuwenRover Patrol boven GruitrodeJoden in Gruitrode
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: veemarkt, post, Loon
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Het kruis als afweerteken in het cultureel-religieus erfgoed van Meeuwen-Gruitrode
Betekenis van het kruis in het maatschappelijk en volksdevotioneel leven van de dorpsgemeenschappen van Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: Volkskunde
Kernwoorden: kruis
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 37
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
IJzertijdakkers en Keltische pronkgraven
Nieuwe inzichten in de socio-economie van de ijzertijdelite van Meeuwen-Gruitrode en in de biografie van het landschap.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: IJzertijd, Kelten, akkers
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 10
Wat aten ze in Ellikom omtrent 1775?
Informatie uit een "vraag van inlichtingen" van de provinciale commissie van Statistiek aan de gemeentebesturen in het jaar 1852.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: Ellikom, statistiek, nijverheid
Auteur(s): Jean Bosmans, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Uit de oude doos ... 1954
Foto van een groep mijnwerkers-brancardiers in 1954
Categorie: Uit de oude doos
Kernwoorden: foto, Mijnwerkers-brancardiers
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Mièver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Onze cultuurreis naar de Condroz
Verslag van onze cultuurreis naar de Condroz.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: cultuurreis
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Heemweetjes
Inwoners van Meeuwen, Wijshagen, Ellikom en Neerglabbeek mogen wapens dragen (1726)Oude beneficiealtaren in de kerken van Gruitrode, Wijshagen en EllikomGemeenteonderwijzers in Meeuwen-Gruitrode anno 1854De burgemeesters van onze deelgemeenten anno 1829-1830Verachterd Meeuwen krijgt gekasseide Dorpsstraat (1865)Burgemeesters, schepenen, secretarissen en ontvangers van onze deelgemeenten anno 1840Drie markten in Gruitrode anno 1869
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: Beneficiealtaren, wapens, gemeenteonderwijzers
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Lezers schrijven
Correcties i.v.m. Hendrik LoosAanvulling op foto "Uit de oude doos" in tijdschrift nr. 37Een compliment voor ons tijdschrift vanwege de ondervoorzitter van Heemkunde LimburgBedankje van Steven De Rie i.v.m. Sjuun Gezagd
Categorie: Varia
Kernwoorden: rechtzettingen, aanvullingen
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Jan-Michiel Smeets (1849-1931), Broeder van de Christelijke Scholen. Kennismaking met een gelegenheidsdichter uit Meeuwen
Levensverhaal van Jan-Michiel Smeets, een gelegenheidsdichter uit Meeuwen.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: schrijver, Meeuwen, Jan-Michiel Smeets
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
De groene kaart
Afbeelding van de groene kaart (Bondsmis)
Categorie: Documenten
Kernwoorden: Groene kaart
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Bouw van een nieuwe kerk in Wijshagen (1886-1888)
Vierde deel
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: kerk, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Mijnwerkers-brancardiers Meeuwen
Aanvulling van namen bij de foto van de mijnwerkersgroep in tijdschrift nr. 28 p. 40.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Mijnwerkers-brancardiers
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Goed om te weten
Onroerend erfgoed (kasteel van Gruitrode, oude school Meeuwen, oude pastorie Wijshagen, Sint-Martinuskerk)19de-eeuws gedrukt archief naar HasseltCalvariekruis en gerecycleerde grafkruisen in de muren van de Sint-Martinuskerk in MeeuwenEen passende toenaam voor Meeuwen-GruitrodeDorpermolen heeft nieuwe eigenaarsDe Donderslaghoeve te Wijshagen: verdwenen erfgoed in de kijkerMeeuwense senioren schrijvenArcheologie: De Rieten (Wijshagen)Dit vertèlde ze vreger es te zags des te nao Wiesjage gings
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: erfgoed, archeologie
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Het eerste speelplein van Meeuwen
Aflevering 2
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: speelplein, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Het bewogen leven van Jan-Hubert van Aalst (1840-1899), pastoor van Neerglabbeek
Levensloop van Jan-Hubert van Aalst, pastoor van Neerglabbeek
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: Neerglabbeek, pastoor
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
Huwelijksproblemen in de XXe eeuw
Afbeelding van een uitnodiging van het Davidsfonds voor een voordracht over huwelijksproblemen (1955)
Categorie: Documenten
Kernwoorden: huwelijk
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Meetschieten of "sjrèèmke stèke" op Plockroy
Uitleg in het dialect over meetschieten op Plockroy
Categorie: Dialect,Volksgebruiken
Kernwoorden: dialect, meetschieten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
78 jaar Zusters van de Kindsheid Jesu in Gruitrode
Verslag over de aanwezigheid van de Zusters in Gruitrode
Categorie: De kerk in het midden,Geschiedenis
Kernwoorden: Gruitrode, Zusters Kindsheid Jesu
Auteur(s): Zusters - Gruitrode
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Nieuwjaarsbrief aan "tante nonneke"
Een nieuwjaarsbrief van 1936.
Categorie: Volksgebruiken
Kernwoorden: Meeuwen, school, nieuwjaarsbrief
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 38
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Van hoofdkaas tot hakkelummel (1989)
Artikel over de spotnaam van de Meeuwenaren: "heikiès(vr)èters"
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: hoofdkaas, heikies, hakkelummel
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Dit kriegs te(n) te hieren es te zèks des te van Miève bès
Anekdote in het dialect.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: anekdote
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Uit de oude doos (Meeuwen)
Foto van een verklede groep meisjes met namen erbij
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: foto
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Mièver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Raojer kal
Dialect uit Gruitrode en oproep om ons Raojer woorden te bezorgen.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: Gruitrode, dialect, Raojer kal
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Rochus-Arnold Hollanders (1642-1713) uit Gruitrode, priester-kloosterling in de abdij van Averbode
Levensverhaal van Rochus-Arnold Hollanders uit Gruitrode.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Gruitrode, Averbode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Illustratie
Een afbeelding van een "debet" uit 1915 van het gemeentebestuur van Meuwen aan Jan Weevers, Radmaker, Schrijnwerker-aannemer te Meuwen.
Categorie: Documenten
Kernwoorden: Debet
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De gemeenterekeningen van Wijshagen 1778-1791
Artikel over de burgemeesters van Wijshagen, de belastingplichtingen in Wijshagen in 1785 en over de inkomsten en uitgaven van de gemeente Wijshagen.
Categorie: Archieven,Geschiedenis
Kernwoorden: Wijshagen, burgemeester, gemeenterekeningen
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 1
Juvenalis Jozef Schepers (1895-1973), minderbroeder, een haast vergeten schrijver uit Gruitrode
Levensloop van Jozef Schepers. Hij was een verdienstelijk auteur van geestelijke werken, missietoneel en een missieroman. Hij publiceerde ook verschillende tijdschriftartikels over religieuze onderwerpen.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Gruitrode, Jozef Schepers, schrijver
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 2
Studenten uit Meeuwen en omgeving aan de bisschoppelijke normaalschool te Sint-Truiden
Het belang van de normaalschool van Sint-Truiden in de periode 1843 - 1920 voor onze kandidaat-onderwijzers.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: normaalschool, Sint-Truiden
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
Illustratie
Afbeelding van een factuurhoofding van hoefsmederij P.J. Van Baelen-Jutten
Categorie: Documenten,Handel en wandel
Kernwoorden: Factuur
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Boerenontbijt in Meeuwen tussen de twee wereldoorlogen
Beschrijving van eetgewoonten in Meeuwen tussen de twee wereldoorlogen op basis van gesprekken met vier tachtigers.
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: eetgewoonten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Uit de oude doos (Gruitrode)
Groepsfoto van de leerlingen van Korte leergang Keuken Gruitrode 1936 met namen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Gruitrode, Boerinnenbond
Auteur(s): Albert Jacobs
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Afscheid van onze oude jongensschool
Persoonlijk afscheid van de oude jongensschool en de grot die op Aswoensdag 2011 afgebroken werden.
Categorie: Erfgoednieuwtjes,Patrimonium
Kernwoorden: oude jongensschool, Meeuwen, grot
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Heemweetjes
Meeuwen wou in 1858 al een verbindingsweg Peer-Genk door de dorpskomOnze gemeentenamen in de administratie (1828)KSA van Meeuwen in 1937Meeuwenaar (Guido Creemers) over de eerste beslissende dag uit onze Vlaamse geschiedenisFamilie Bongaerts van MeeuwenMeeuwenaar (Jaak Kerkhofs) in de Wijchmaalse postgeschiedenisArcheologische vondst in Gruitrode (2001)
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: verbindingsweg, gemeentenamen, KSA
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De watermolens op de Abeek in Meeuwen en Ellikom
Toespraak ter gelegenheid van de voorstelling van een nieuwe fietsroute door de vallei van de Abeek vanwege de Dienst voor Toerisme Meeuwen-Gruitrode en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: watermolen, molen, Abeek
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
De verering van Sint-Marcoen van Nanteuil in Neerglabbeek
Wie is Sint-Marcoen, de Sint-Marcoenverering in Limburg en de verering in Neerglabbeek.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Marcoen, Neerglabbeek, heilige
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
Kiestraat versus Kiëstraat
Over de spelling van straatnamen.
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Kiëstraat
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Paapschieten of "stèpke stèke" op Luttelmeeuwen
Uitleg in het dialect van het "paapschieten".
Categorie: Dialect,Volkskunde
Kernwoorden: paapschieten, dialect, stèpke stèke
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Geboorte en doop in Meeuwen tussen de twee wereldoorlogen
Uit de scriptie "Geboorte, huwelijks- en sterftegebruiken te Meeuwen tussen de twee wereldoorlogen) van Noël Paesen, geschreven in 1983-1984.
Categorie: Volkskunde
Kernwoorden: geboorte, doop, kinderziekten
Auteur(s): Noël Paesen
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Goed om te weten
Aankondiging publicatie over de Donderslaghoeve te WijshagenDag van de Open Kerk 2011Immaterieel erfgoed: het eerste nummer van DE REENGENOTEN (1980), een tijdschrift over lokaal erfgoedUit het jaarverslag over 2010Een passende toenaam voor Meeuwen-GruitrodeNieuw op onze websiteOnroerend erfgoedWegkruis hersteld in MeeuwenRenovatie niskapel in NeerglabbeekRoyer Reuzengilde helpt Zjang en Beth weer op de been
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: erfgoed, Royer Reuzengilde
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Lezers schrijven
Museum 't Karrewiel: brief in het dialect (zowel in dat van Meeuwen als van Gruitrode) van Jan Jacobs.De Reengenoten 38 Uit de oude doos ... 1954 p.52: rechtzetting van een naam bij de foto 
Categorie: Varia
Kernwoorden: Karrewiel, rechtzettingen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Onderwijs in Ellikom in de 18de eeuw
Informatie uit een "vraag van inlichtingen" van de provinciale commissie van Statistiek aan de gemeentebesturen in het jaar 1852.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven,Onderwijs
Kernwoorden: onderwijs, Ellikom
Auteur(s): Jean Bosmans, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 39
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Verdienstelijke kinderen in Meeuwen een halve eeuw geleden
Josée Loos en Mariette Weytjens uit Meeuwen werden naar Brussel uitgenodigd als 'Verdienstelijke kinderen van België'.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: verdienstelijke kinderen, Meeuwen
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Sint-Martinuskerk te Meeuwen erkend als monument
De geschiedenis van de Sint-Martinuskerk te Meeuwen
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Sint-Martinuskerk, Meeuwen
Auteur(s): Jos Berben
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
De nieuwe kerk te Meeuwen gewijd: een onvergetelijke dag voor de gemeente
Verslag verschenen in Het Belang van Limburg van 18 augustus 1935 en door ons bewerkt.
Categorie: Archieven,De kerk in het midden
Kernwoorden: Sint-Martinuskerk, Meeuwen, kerkwijding
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Goed om te weten
Eresecretaris van De Reengenoten verlaat Meeuwen-GruitrodeWebsite www.dereengenoten.be bestaat 2 jaarJaarverslag over onze werking in 2011Sint-Martinuskerk van Meeuwen eindelijk beschermdRestauratie Sint-Willibrorduskapel van Gruitrode wacht op subsidiëringDag van de Open Kerken in Meeuwen-GruitrodeMoet er een Phil Bosmansplein komen?Jan Gerits voor de tweede keer gelauwerd door de stad AarschotBurgemeester promoot het Meeuwens dialectZesde dialectavond op de DorpermolenN.A.N. in de bres voor devotioneel erfgoedCarnavalvereniging "De Heikièsèters" schept traditieErfgoedvereniging wint de cultuurprijs van Meeuwen-Gruitrode 2012Royer Reuzengilde doopt historische reus Hendrik van Wassenaer
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: Sint-Willibrorduskapel, Phil Bosmansplein, Jan Gerits
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
De pastorie van Meeuwen
De geschiedenis van de pastorie van Meeuwen
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: pastorie, Meeuwen
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 6
Heemweetje
Armbestuur van Weldadigheid Meeuwen 1835
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: Armbestuur van Weldadigheid
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Wonen en werken in Ellikom in 1843
De inhoud van deze bijdrage is gebaseerd op het dossier dat de administratie van het kadaster in 1843 samenstelde met het oog op het vaststellen van de omgevingsfactoren die de waarde van het onroerend goed in Ellikom bepaalden (Rijksarchief Hasselt).
Categorie: Archieven,Volksleven
Kernwoorden: Ellikom
Auteur(s): Rombout Nijssen
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 1
80 jaar onderwijs in Plockroy (1931-2011)
Geschiedenis van het onderwijs in Wijshagen en Plockroy
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: Plockroy, Wijshagen, scholen
Auteur(s): Jos Berben
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 2
Zeldzaam 16de-eeuws liturgisch borduurwerk in de kerk van Gruitrode
Beschrijving van een kazuifel met sierbanden voorzien van laatgotisch borduurwerk.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: kazuifel, Gruitrode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 6
Een adellijke kapelaan in Neerglabbeek: baron Jacques C.F.E De Witte de Limminghe (1822)
Een adellijke kapelaan wordt voor een korte periode aangesteld in Neerglabbeek.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: Neerglabbeek, kapelaan
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Heemweetje
Gemeenteraadsverkiezing Meeuwen 30 augustus 1867
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: gemeenteraadsverkiezing, Meeuwen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Die heerlijckheid Gruytroede!
Een gedicht van Phil Bosmans: Dat was Roy! - Det waas Raoj!
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: Gruitrode, Phil Bosmans, gedicht
Auteur(s): Phil Bosmans
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Mièver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Onze cultuurreis naar de Vulkaaneifel
Verslag van onze jaarlijkse cultuurreis (03/09/2011)
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: cultuurreis
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Jan Reyners (1772-1839), een gedreven kroniekschrijver uit Meeuwen
Levensloop van Meeuwenaar Jan Reyners, een belangrijke geschiedschrijver over de periode 1789-1802.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Meeuwen, kroniek
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 40
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 3
Een interessante bron voor de bouwgeschiedenis van de Sint-Martinuskerk van Meeuwen
De integrale versie van een brontekst over een renovatie van een deel van de Sint-Martinuskerk, geschreven einde 18de eeuw, met eigen aanvullingen.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Meeuwen, Sint-Martinuskerk, 18de eeuw
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Ter nagedachtenis aan pater Phil Bosmans (1922-2012): een groot hart voor kleine mensen
Over het leven en verwezenlijkingen van Phil Bosmans.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Phil Bosmans, Gruitrode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 6
Brandbestrijding in Wijshagen
Verklaring van een document  van 1857 uit het gemeentearchief van Wijshagen over brandbestrijding in Wijshagen.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: Wijshagen, brand
Auteur(s): Jean Bosmans, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Reliekenverering in de Sint-Hubertuskerk van Neerglabbeek
Uitleg over relieken in het algemeen en bespreking van de relieken in de Sint-Hubertuskerk van Neerglabbeek.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Relieken, Sint-Hubertuskerk, Neerglabbeek
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Bedevaart naar Sint-Marcoen in Neerglabbeek
Een getuigenis van Lambert Hoogmartens (Bèèr Sòmpe) over de bedevaart naar Sint-Marcoen in Neerglabbeek. (In het dialect)
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Neerglabbeek, bedevaart, Sint-Marcoen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Laetus-Paul Bussels (1910-1982), minderbroeder, geschiedschrijver van Ellikom
Levensloop van Laetus-Paul Bussels. Zijn geschiedkundige publicaties verschenen voornamelijk in de tijdschriften "Limburg" en "Ellikomkommertjes".
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Ellikom, Laetus-Paul Bussels, Ellikomkommertjes
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 2
Mièver kal
Vervolg
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 1
Roajer kal
Dialect van Gruitrode
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans, Rob Fiten
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Dèè baard
Kort dialectgedicht
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht, dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Kasteel van Gruitrode wordt gemeenschapsbezit
Geschiedenis van het kasteel van Gruitrode.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kasteel, Gruitrode, Loon
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 5
Nieuwsbrief digitaal
Aankondiging van een digitale nieuwsbrief van De Reengenoten
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: digitaal, website, nieuwsbrief
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Grote krijgsoefeningen van 1884 in de Kempen
Bewerking van een tekst uit het gemeentelijk archief van Wijshagen over de voorbereidingen van grote maneuvers in de Kempen einde 19de eeuw.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven,Geschiedenis
Kernwoorden: krijgsoefeningen
Auteur(s): Jean Bosmans, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
De moord in café Lichtenberg te Gruitrode in 1946
Beschrijving van de moord in café Lichtenberg in 1946 en de situering ervan in de tijdsgeest en omstandigheden. 
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Gruitrode, moord, Lichtenberg
Auteur(s): Rob Fiten
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 5
Ùut mooi en pan
Recepten uit de volkse keuken in Meeuwen-Gruitrode: Roggebrood gebakken in bakstenen oven.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: recepten, volkse keuken
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Goed om te weten
Project Ùut Mool en PanJong naamkundig erfgoedOorlogsgrot definitief verdwenen
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: Ùut Mool en Pan, erfgoed, oorlogsgrot
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
35 jaar De Reengenoten
Een verslag over 35 jaar geschied-en heemkundige kring De Reengenoten.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: jubileum
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
Heemweetje
Chronogram van het jaartal van de kerkwijding van de Sint-Martinuskerk.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: chronogram, Sint-Martinuskerk, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 41
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Schoolreis naar de Ardennen
Verslag van een schoolreis anno 1950.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: schoolreis, Meeuwen, jongensschool
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Oude liedjes
Twee oude liedjes uit oude schriftjes.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Lied
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Bouwgeschiedenis van de pastorie van Gruitrode
Beschrijving van de bouwgeschiedenis van de huidige pastorie van Gruitrode.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: pastorie, Gruitrode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 6
Voordrachtstukje uit de oude doos
Voordrachtstukje: Ons Huizeken uit een schriftje van onderwijzer/schoolhoofd Sylvester Schrooten.
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Rupsen en andere vervelende insecten in Wijshagen vroeger en nu
Rupsenplagen in Wijshagen
Categorie: Natuur
Kernwoorden: Wijshagen, rupsen, insecten
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Vroeger en nu
Vergelijking van oude met recente foto's: 't Bergske Neerglabbeek, centrum Gruitrode, Ellikom kerk, Wijshagen kerk, Meeuwen Dorpsstraat.
Categorie: Vroeger en nu
Kernwoorden: foto
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 10
De geschiedenis van een oorlogskapelletje in Neerglabbeek
De familie Creemers-Craeghs laat na de terugkeer van hun 4 zonen uit de Tweede Wereldoorlog 'Kènis kepelke' bouwen.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Neerglabbeek, Kènis kepelke, wereldoorlog II
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Drie generaties gemeentesecretarissen Van Dyck in Meeuwen in de vorige eeuw
Gemeentesecretarissen Van Dyck in Meeuwen
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Meeuwen, gemeentesecretaris, Van Dyck
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 3
Wie was Theodericus de Gru(y)trode?
Een figuur uit de 15de eeuw.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Averbode, priester
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De kapelanij van Meeuwen
De bouw van een nieuwe kapelanij kort vóór de Tweede Wereldoorlog.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Meeuwen, kapelanij
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Jachtvergunningen in Ellikom, Gruitrode en Meeuwen (1920)
Wetenswaardigheden over de jacht rond 1920.
Categorie: Geschiedenis,Natuur
Kernwoorden: Jacht, Ellikom, Meeuwen
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Gebedsgenezing Mathijs Geelen (1875-1957)
Een gebed voor genezing van paarden of koe van koliek of buikpijn.
Categorie: Volksgeneeskunde
Kernwoorden: gebedsgenezing
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Filmarchief van Mathieu Molemans
Overzicht van het filmarchief van Mathieu Molemans. 
Categorie: Archieven
Kernwoorden: Film, DVD, Mathieu Molemans
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Goed om te weten ...
Restauratie en toekomst van de Sint-Martinuskerk in MeeuwenLimburgse monografieën: Jan Gerits (1932-)Groot Woordenboek van het MièversBezoek aan het Rijksarchief te HasseltBloemenhulde aan het Monument in de AnjerstraatDe Abeek. Levensader van beide LimburgenZevende dialectavondDe Sint-Willibrorduskapel in Gruitrode
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: Sint-Martinuskerk, monografie, woordenboek
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
Mièver kal
Stoottoon versus sleeptoon
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 9
Illustraties: geen
Raojer kal
Dialect van Gruitrode en vergelijkingen tussen het Raojers en het Mièvers.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Boerinnengilde Ellikom bij het 25-jarig bestaan op 5 februari 1950
Groepsfoto met namen.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Boerinnengilde, Ellikom
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
't Bergske
Heemweetje: anekdote over 't Bergske
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: 't Bergske
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Spotnamen voor Meeuwenaren
'Heikièsèters', 'riestpapèters' of 'alvermannekens'?
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: Meeuwen, spotnamen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Kroniekschrijver Jan Reyners: familiegegevens uit eerste hand
Beschrijving van de familiegegevens van Jan Reyners.
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Meeuwen, Reyners
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Cultuur in Roy, anno 1956
Het derde en vierde leerjaar van de lagere school voerden in 1956 het toneel 'Marieke Hemelzoet' op.
Categorie: Beroep en vrije tijd,Onderwijs
Kernwoorden: Gruitrode, toneel, lagere school
Auteur(s): Rob Fiten
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Uit de schriftjes van Gustaaf Hermans van Meeuwen
Twee opstelletjes van Gustaaf Hermans, geschreven in 1938, tijdens zijn lagereschooljaren.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: Meeuwen, Gustaaf Hermans, lagere school
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Eigenaardig proces te Gruitrode in 1750
Substituut officier de Borman van Gruitrode tegen chirurgijn Hendrik Hornix uit Stramproy.
Categorie: Archieven,Misdaad en recht,Processen
Kernwoorden: Gruitrode, proces
Auteur(s): Paul Van Baelen
Tijdschrift nr. 42
Aantal pagina's:
Illustraties: 2
100 jaar lager onderwijs in Neerglabbeek
Groepsfoto uit 1910 met chronogram, gemaakt ter gelegenheid van de eerste dag lager onderwijs in Neerglabbeek + foto van de school anno 1910.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: Neerglabbeek, onderwijs, lagere school
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Het kanaal door Wijshagen, Meeuwen en Ellikom dat er nooit kwam
Over een plan voor een kanaal van 's Hertogenbosch tot Tongeren.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: kanaal, Wijshagen, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Lied van Roy: "Roy det zal blieve 't dorp van uis hart"
Een liedje met geschiedenis.
Categorie: Volkslied
Kernwoorden: Gruitrode, Royer Reuzengilde
Auteur(s): Gène Domen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Mièver kal
Uit de reeks: Dialogen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Raojer kal
Rechtzettingen
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, Gruitrode
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De Genitsstraat
Verduidelijking van de naam Genits
Categorie: Toponymie
Kernwoorden: Genits, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
De uitzonderlijke reliekenschat in de Sint-Martinuskerk van Meeuwen
Beschrijving van de relieken in de Sint-Martinuskerk van Meeuwen.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Meeuwen, Sint-Martinuskerk, Relieken
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 6
Rampsalighe Sint-Niclaesdag 1648
Jaarlijkse herdenking van de Rampsalighe Sint-Niclaesdag.
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Rampsalighe Sint-Niclaesdagh
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Vroeger en nu
Foto's van vroeger en nu:Café "bij Evens" te GruitrodeOude pastorie te NeerglabbeekSoetebeek, WijshagenCafé "bij Bollen" annex winkelWegkruis Luythegge 
Categorie: Vroeger en nu
Kernwoorden: foto
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 10
De militaire doortochten te Gruitrode tijdens de Oostenrijkse successieoorlog
De impact van de militaire doortochten (periode 1746- 1748) op Gruitrode.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Gruitrode, oorlog, Oostenrijkse successieoorlog
Auteur(s): Paul Van Baelen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 1
Goed om te weten
Dialectavond op de DorpermolenNieuw wegkruis aan de LuytheggeSchatten op zolder (2de editie)Jaarverslag over onze werking in 2012
Categorie: De Reengenoten,Heemweetjes
Kernwoorden: dialectavond, wegkruis Luythegge, schatten op zolder
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten, Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Van magister to meester en leerkracht: contracten en richtlijnen in het onderwijs
Bespreking van een contract tot aanstelling van een schoolmeester uit 1650, richtlijnen voor leerkrachten uit 1872 en de situatie rond 1960-1970.
Categorie: Archieven,Onderwijs
Kernwoorden: reglement, contract, school
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Tilman Theunissen (1869-1939)
Levensloop van Tilman Theunissen, pastoor van Meeuwen.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Meeuwen, pastoor, pastoor Tilman Theunissen
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Reglement voor de nachtwacht van Ellikom in 1846
Artikel over de oprichting van een burgerwacht te Ellikom in 1846.
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Ellikom, nachtwacht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Frans Max: 50 jaar koster-organist in Meeuwen 1897-1946
Beschrijving van zijn figuur als koster-organist en zijn rol en verbondenheid met het godsdienstige, culturele en maatschappelijke leven in Meeuwen.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Frans Max, koster, organist
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 7
Errata in nr. 42
Twee fouten bij namen op foto's
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Soldaat van Napoleon in Wijshagen onderscheiden
Onderscheiding voor een inwoner van Wijshagen, die heeft gediend in het leger van Napoleon I.
Categorie: Archieven,Geschiedenis
Kernwoorden: Wijshagen, Napoleon
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
De sloop van 't mièleraad
Gedicht in het dialect.
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 43
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Vroeger en nu
Foto's van gebouwen uit onze gemeente zoals ze er vroeger uitzagen en de huidige situatie.Huis van de familie Vliegen-Clerix anno 1955, Dorpsstraat 26 EllikomHuis van familie Pierre Vanderheyden-Palmers in 1955, Dorp 83, GruitrodeKlein Gestel 6, Meeuwen 1955Bie Drees anno 1955, Dorpsstraat 12, NeerglabbeekCafé "Onder den Toren" te Wijshagen, Dorpsstraat 7, 1955 
Categorie: Vroeger en nu
Kernwoorden: foto
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 5
Illustraties: geen
Volkse remedies in Meeuwen-Gruitrode
Uit een gesprek met Jef en Lena Nouwen op 27 augustus 1999.
Categorie: Volksgeneeskunde
Kernwoorden: oude remedies
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Errata
Errata in tijdschrift 44 over tijdschrift 43
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata, Dorpermolen, café Bollen
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Wijshagen gaat op 21 mei 1939 naar de Mariafeesten in Bree
Verslag over een extra editie van de Maria-feesten.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Wijshagen, Mariafeesten
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Paul Van Baelen (1926-2013), geschiedschrijver van Gruitrode
Paul Van Baelen, verdienstelijk als geschiedschrijver, auteur, genealogische onderzoeker en kenner van de heraldiek.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Gruitrode, Paul Van Baelen, geschiedschrijver
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Kleding- en textielhuis Boutsen-Achten in Meeuwen
Informatie uit interview met Koba Boutsen over het kledinghuis Boutsen-Achten.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: Meeuwen, kleding, Boutsen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 1
Herinneringen aan de Grooten Oorlog 1914-1918
Interview met Henri Bomans-Reynders (Harie Kennis of Harie van Kaat Martens) over zijn herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Meeuwen, wereldoorlog I, Henri Bomans
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Het dialect van Meeuwen 65 jaar geleden
Artikel over de RND-enquête in de jaren 1940-1950, een dialectenquête, die gediend heeft voor de Reeks Nederlands Dialectatlassen.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, enquête
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 1
Relieken in de kerk van Ellikom
Beschrijving van de relieken in de Sint-Harlindis en Relindiskerk van Ellikom.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Ellikom, Relieken
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 7
Stichting Jong-KAJ Meeuwen 1947
Artikel over de oprichting in 1947 van de Jong KAJ in Meeuwen.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Jong-KAJ, KAJ, Meeuwen
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 3
Meester, het zal er wel afslijten!
Een anekdote over de lagere school in Meeuwen rond 1940.
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: Meeuwen, lagere school
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
Holle wegen: een verdwijnend landschappelijk erfgoed
Informatie over holle wegen: ontstaan, voorbeelden in Meeuwen, Gruitrode en Neerglabbeek, waarde en bedreiging.
Categorie: Natuur
Kernwoorden: holle weg, ecologie
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Het kruis van de Zavel
De oprichting van een kruis voor Mathieu Paredis. 
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Neerglabbeek, Zavel, Mathieu Paredis
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
Mièver kal
Uit de reeks: DialogenGemeerd water
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Een emmer met witte stippen
Getuigenis over de vondst van crematieresten op "De Rieten" op 20 juli 1986.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: De Rieten, crematieresten, Kelten
Auteur(s): Guido Creemers
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Oorlogsbrieven (1914 -1918) van Jan Mathijs Schrooten van Meeuwen aan zijn 'beminden zoon'
4 brieven van Jan Mathijs Schrooten aan zijn zoon over wat er op het thuisfront gebeurt.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Meeuwen, wereldoorlog I, Jan Mathijs Schrooten
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
De eerste wereldoorlog (1914-1918) te Neerglabbeek
Pastoor J. Simons beschrijft de weerslag van de oorlog op Neerglabbeek in een verslag van 1919 op verzoek van de bisschop van Luik.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Neerglabbeek, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 44
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
De doop van nummer acht
Beschrijving van een doopplechtigheid in rond 1930-1940 met vertaling in het dialect.
Categorie: Dialect,Volksleven,Volksverhalen
Kernwoorden: doop, anekdote
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Suzanne Theunissen schilderde de kruisweg voor de kerk van Meeuwen
Portret van kunstenares Suzanne Theunissen.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Meeuwen, Sint-Martinuskerk, kruisweg
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 4
Willem Buntinx, Hemke de Boy van Roy
Er was eens een prins, Boudewijn genaamd. Van Brussel.En ene Willem Buntinx, Hemke de Boy genaamd. Van Roy.Een merkwaardige geschiedenis met een koninklijk kantje over de mogelijke toedracht voor de benoeming van Willem Buntinx tot veldwachter in Gruitrode.
Categorie: Figuren,Volksverhalen
Kernwoorden: Gruitrode, Willem Buntinx, Hemke de Boy
Auteur(s): Jo Corstjens, Rob Fiten
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 8
Goed om te weten
Sint-AntoniusvieringStahlhelm500ste abonneeWebsite bestaat 5 jaarOorlogsmonument
Categorie: De Reengenoten,Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: stahlhelm, wereldoorlog I
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
De doopvont van Wijshagen: een uniek romaans kunstwerk
Informatie over de doopvont van Wijshagen
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Wijshagen, kerk, doopvont
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
1912 - Ergens in Neerglabbeek
Foto van 4 mannen rond een tafel. Informatie over deze personen.
Categorie: Foto's uit de oude doos,Wereldoorlog I
Kernwoorden: Neerglabbeek, Mathieu Paredis, Sylvester Nysen
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Correcties en aanvullingen op nr. 44
- bij het artikel 'Stichting Jong-KAJ Meeuwen 1947': aanvulling van naam bij foto- correcties bij het artikel 'Kleding- en textielhuis Boutsen-Achten'
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata, Jong-KAJ, Boutsen
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
1923 - Eremis in Ellikom
Portret van E.H. Amideus Ceyssens en beschrijving van zijn Plechtige Eerste H. Mis.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Ellikom, E.H. Amideus Ceyssens, kapel
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Geschiedenis en stamboom van de familie Fons Hellings - Mia Schouteden
Ter gelegenheid van hun 70-jarig huwelijk een beschrijving van hun geschiedenis.
Categorie: Genealogie
Kernwoorden: Neerglabbeek, Gruitrode, Hellings
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 10
Illustraties: 12
Heemweetjes
De veestapel van Wijshagen in 1795Een 15de-eeuwse pastoor van EllikomSoloslim in Ellikom
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: Ellikom, Wijshagen, veestapel
Auteur(s): Jean Bosmans, Rik Hoogmartens
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Jean Schrijvers, oud-strijder Wereldoorlog I
Deel I: Jean Schrijvers en zijn familie, het leven in Meeuwen in het begin van de 20ste eeuw, de dienstplicht in die tijd, het begin van WO I, het 11de Linieregiment in de eerste dagen van de oorlog, de bevrijding van Ledegem op 14 oktober 1918, de weg van het 11de Linieregiment, priester-leraar Jules Vanneste.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Meeuwen, Jean Schrijvers, wereldoorlog I
Auteur(s): André Claes
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 12
Illustraties: 12
Het 6de, 7de en 8ste leerjaar van de lagere jongensschool in Meeuwen gaan op 16 juli 1951 met de fiets op retraite naar Hechtel
Een foto van die jongens met de meeste namen erbij.
Categorie: Foto's uit de oude doos,Onderwijs
Kernwoorden: Meeuwen, lagere school
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Mièver kal
Een 70-tal zinnetjes ter illustratie van het niet aaneenschrijven van het persoonlijk voornaamwoord en het voorafgaand voegwoord en de Object-Subject-Verbum volgorde + enkele korte gedichtjes.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen
Vroeger en nu
Foto's van rond 1955 versus 2015Ellikom: Heikant 60 - Betonweg 45Gruitrode: Dorp 90 - Weg naar Bree 26Meeuwen: Dorpsstraat PanishofNeerglabbeek: Berg 1 - Weg naar Opitter 107Wijshagen: Plockroy 15 - Plockroy 53/1 
Categorie: Vroeger en nu
Kernwoorden: Panishof, foto
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 45
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 10
Goed om te weten
Herdenking Sergeant Melsens op zaterdag 5 september 2015
Categorie: Erfgoednieuwtjes
Kernwoorden: Melsens
Auteur(s): Heidi Evens
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De Heibloem - Jubileum 140 jaar
Korte beschrijving van 140 jaar muziekvereniging/twirling De Heibloem. 
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: De Heibloem, fanfare, twirling
Auteur(s): Raymond Housen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Relieken in de Sint-Gertrudiskerk van Gruitrode
Beschrijving van de relieken in de Sint-Gertrudiskerk van Gruitrode
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Gruitrode, Relieken, Sint-Gertrudiskerk
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 6
Pater Pol Evens Ridder in de Kroonorde
Beschrijving van het leven van Pater Pol Evens.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Pater Pol Evens, Ridder in de Kroonorde
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Correcties en aanvullingen op nr. 44 en nr. 45
Tijdschrift nr. 44: aanvulling bij het artikel over het Kleding- en textielhuis Boutsen met een illustratie van een papieren winkelzakTijdschrift nr. 45: Correctie van naam bij de foto van de leerlingen van de jongensschoolTijdschrift nr. 45: Correctie bij tekst van een foto uit de rubriek 'Vroeger en nu' 
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Inmaakles voor de Boerinnenbond van Neerglabbeek in 1930
Foto, genomen in 1930 ter gelegenheid van een inmaakles.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Neerglabbeek, Boerinnenbond
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Eremis E.H. Albert Braeken op 16 augustus 1942 in Meeuwen
Verslag over de eremis van E.H. Albert Braeken. Jean Bosmans zet de menukaart, opgesteldin het dialect, om in zijn Mièverse spelling.
Categorie: De kerk in het midden,Dialect
Kernwoorden: Meeuwen, Albert Braeken
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 7
Jaarverslag over onze werking in 2014
Jaarverslag 2014
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: jaarverslag
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Wijshagen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Deel I: de eerste twee maanden van WO I met één gesneuvelde van Wijshagen en vermelding van de 13 andere oud-strijders uit Wijshagen.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Wijshagen, wereldoorlog I
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 7
Doon ich nòg kos ...
Dialectgedicht van Jean Bosmans met vertaling
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Eeuwenoude Mariaverering in Ellikom
Beschrijving van de Mariaverering in Ellikom.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Ellikom, Mariaverering
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 1
Laatgotische beeldenrijkdom in de dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode
Verslag van de presentatie van het boek 'Laatgotische beeldenrijkdom in de dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode' van de hand van Jan Gerits
Categorie: De Reengenoten,Patrimonium,Verslagen
Kernwoorden: publicatie, Jan Gerits
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Goed om te weten
Verslag van dialectavond woensdag 2 september 2015
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: dialectavond
Auteur(s): Heidi Evens
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Jean Schrijvers, oud-strijder Wereldoorlog I
Deel 2: Frontstrepen en onderscheidingen van Jean Schrijvers, zijn vuurkaart, het leven in Meeuwen tijdens WO I, de bevrijding van Meeuwen, het verslag van pastoor Theunissen, de terugkomst van Jean en zijn leven na de oorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Meeuwen, wereldoorlog I, Jean Schrijvers
Auteur(s): André Claes
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 8
Een vergeten en een nieuwe O.-L.-Vrouwkapel in Gruitrode
Over de verdwenen O.-L.-Vrouwkapel aan de Ophovenstraat (1942) en een nieuwe kapel van O.-L.-Vrouw op 't Hoogh aan de Ophovenstraat (2012)
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Gruitrode, kapel
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Gedecoreerde oud-strijders WO I uit Gruitrode
Foto uit 1968 van gedecoreerde oud-strijders WO I uit Gruitrode met namen.
Categorie: Foto's uit de oude doos,Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Gruitrode
Auteur(s): Mathieu Geelen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Correcties en aanvullingen op nr. 46
Correctie van tekst bij het titelbladVerwisseling van foto's bij het artikel 'Wijshagen tijdens de Eerste Wereldoorlog'
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata, Martin Truyen, wereldoorlog I
Auteur(s): Heemkring De Reengenoten
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Spraakmakende teksten op doodsprentjes uit de jaren 1860-1960
Toelichting bij teksten op doodsprentjes uit de jaren 1860-1960
Categorie: Archieven,De kerk in het midden,Volksgebruiken
Kernwoorden: doodsprentje
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 7
Deadline
Dialectgedicht met vertaling van Jean Bosmans
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Zo ging dat in Gruitrode in 1823
Artikel over het brandblussen in Gruitrode anno 1823
Categorie: Archieven
Kernwoorden: Gruitrode, brand
Auteur(s): Rombout Nijssen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen
De geschiedenis van familienamen
Categorie: Antroponymie
Kernwoorden: Meeuwen, familienamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Herinnering
Dialectgedicht van Jean Bosmans met vertaling
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Het koekoeksklokje van Neerglabbeek
Een anekdote, ook vertaald naar het Neerglabbeeks
Categorie: Volksverhalen
Kernwoorden: anekdote, Neerglabbeek, dialect
Auteur(s): Jean Bosmans, Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog
Verslag over de tentoonstelling 'De oorlog van Nolke Dieker'.
Categorie: Verslagen,Wereldoorlog I
Kernwoorden: tentoonstelling, wereldoorlog I
Auteur(s): Rik Hoogmartens
Tijdschrift nr. 46
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 5
Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode
Het mijnwerkersgebeuren in Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: Beroep en vrije tijd,Geschiedenis,Handel en wandel
Kernwoorden: mijnwerker, Neerglabbeek, Meeuwen-Gruitrode
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 3
Testament van Arnoldus Hellinx van Gruitrode d.d. 24 maart 1626
Over een testament uit 1626.
Categorie: Archieven
Kernwoorden: Gruitrode, Arnoldus Hellinx, testament
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Erwin Daelemans (1917-1999), een verdienstelijke pastoor van Neerglabbeek en onbekende schrijver
Levensloop van Erwin Daelemans.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: Neerglabbeek, pastoor, schrijver
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
Trouwfoto Martin Truyen (Wijshagen) met Christina Paredis (Gruitrode) uit 1923
Foto met namen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Wijshagen, Gruitrode, foto
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Jean Verdonck van Meeuwen, politieke gevangene van Wereldoorlog I
Portret van Jean Verdonck, politieke gevangene tijdens Wereldoorlog I.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, politiek gevangene, Jean Verdonck
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 6
Er was eens... MEEUWEN-GRUITRODE
Verslag over het stickerboek 'Er was eens... MEEUWEN-GRUITRODE. De Reengenoten hebben meegewerkt aan dit initiatief van Proxy Delhaize Meeuwen.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: stickerboek, Delhaize
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 2
Afzwaaibericht Mathieu Paesen
Afbeelding afzwaaibericht.
Categorie: Documenten
Kernwoorden: leger
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Verpachting van den Tiendekamp in Meeuwen anno 1771
Beschrijving van een pachtcontract uit 1771 van de 'Tiendekamp' uit Meeuwen
Categorie: Archieven
Kernwoorden: Tiendekamp, antonieten, Meeuwen
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
Erfgoedpoëzie
Beekgedicht
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Veeverzekering in Meeuwen van 1896 tot 1977
Artikel over de veeverzekering in Meeuwen.
Categorie: Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: veeverzekering
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
Mièver kal
Dialectgedicht 'Gèè moot mich ni geleive' met vertaling.
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht, dialect
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Meldplichtigen van Ellikom in Wereldoorlog I
Beschrijving van de meldplicht ('Meldeamt') tijdens Wereldoorlog I en een lijst van de meldplichtigen van Ellikom van 26 oktober 1917.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven,Wereldoorlog I
Kernwoorden: Ellikom, wereldoorlog I
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen
Deel 2 - vervolg.
Categorie: Antroponymie
Kernwoorden: familienamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Wijshagen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Deel 2: het leven van de Wijshagenaars tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 5
Boerinnenbond van Neerglabbeek in de jaren 50 van vorige eeuw
Foto, genomen ter gelegenheid van een of andere viering.
Categorie: Foto's uit de oude doos
Kernwoorden: Neerglabbeek, Boerinnenbond
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Brand in Ellikom in 1863
Een artikel uit het gemeentearchief van Ellikom.
Categorie: Archieven,Gemeentearchieven
Kernwoorden: Ellikom, brand
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Relieken in de kerk van O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming in Wijshagen
Beschrijving van de relieken in de kerk van Wijshagen.
Categorie: De kerk in het midden
Kernwoorden: Wijshagen, Relieken, kerk
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 5
Erfgoedpoëzie
Meeuwen kermis 1908
Categorie: Volkspoëzie
Kernwoorden: gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Cafés in Meeuwen-Gruitrode die bier tapten van de brouwerij Cornelissen van Opitter
Overzicht van cafés in Meeuwen-Gruitrode die bier tapten van de brouwerij van Opitter.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: café
Auteur(s): Jan Leyssen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Lithografie uit bakkerij Nouwen
Over bakkerij Nouwen in Meeuwen en de aankoop van een lithografie van kunstenaar Frans Van Immerseel.
Categorie: Handel en wandel
Kernwoorden: Bakkerij Nouwen, lithografie, Frans Van Immerseel
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Goed om te weten
Verslagen over onze voorbije activiteiten:Sint-Antoniusverkoop 24 januari 2016 + overhandiging van de chequeHerdenking Rampsalighe Sint-Niclaesdag 1648 op 1 december 2015Bloemenhulde aan het monument in de Anjerstraat op 3 mei 2016Jaarlijkse uitstap op 28 november 2015Huldiging Rik Hoogmartens, Robert Bauduin en Jan LeyssenAankondiging 'Schatten op Zolder' 
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering, cheque, Rampsalighe Sint-Niclaesdagh
Auteur(s): Heidi Evens, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 7
Onze website in een nieuw jasje
Uitleg bij de vernieuwde website.
Categorie: Website
Kernwoorden: website
Auteur(s): Heidi Evens
Tijdschrift nr. 47
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 5
Georges Opdeweegh (Ellikom, 10 november 1926 - Watenstedt, 7 april 1945) politieke gevangenen in WO II
Interview met Rik Gijbels over zijn zoektocht naar de waarheid over Georges Opdeweegh.
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: wereldoorlog II, politiek gevangene, oorlogsslachtoffers
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 6
Het Groot Woordenboek van het Dialect van Meeuwen
Het ontstaan en de groei van het dialectwoordenboek van Jean Bosmans.
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, woordenboek
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 2
Jozef Hubrechts (1899-1944) uit Gruitrode, rector van de Virga Jessekerk te Hasselt, slachtoffer van een vliegende bom
Het verhaal van Jozef Hubrechts en zijn zus Helena Hubrechts, die beiden slachtoffers werden van een V-I bom op het einde van Wereldoorlog II.
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: wereldoorlog II, oorlogsslachtoffers, Gruitrode
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Gekruisigde Christus na twee jaar terug in Ellikom
Beschrijving van de restauratie van de gekruisigde Christus, een werk van de Meester van Elsloo.
Categorie: De kerk in het midden,Heemweetjes,Patrimonium
Kernwoorden: Ellikom, gekruisigde Christus, kerk
Auteur(s): Roger Dreesen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 4
Voetbalclub Heidebloem Wijshagen viert 50-jarig bestaan (1966-2016)
Geschiedenis van voetbalclub Heidebloem Wijshagen.
Categorie: Verenigingsleven
Kernwoorden: Wijshagen, Heidebloem Wijshagen
Auteur(s): Heidi Evens
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 7
Koninklijk bezoek aan de Kilbershoeve in Meeuwen (1953)
Geschiedenis van de Kilbershoeve en verslag van het koninklijk bezoek in 1953.
Categorie: Geschiedenis,Patrimonium
Kernwoorden: Meeuwen, Kilbershoeve, Bokrijk
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 8
J.J.H. Claes, pastoor van Meeuwen (1881-1916) en voorzitter van de herverzekering, gehuldigd door de vrije Limburgse veeverzekeringsmaatschappijen en door de parochie
Portret van J.J.H. Claes, pastoor van Meeuwen.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren,Landbouw en veeteelt
Kernwoorden: Meeuwen, pastoor, J.J.H. Claes
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Het gezin Bartholomeus Bloemen - Agnes Beertens, een kleermakersfamilie uit Meeuwen
Portret van deze kleermakersfamilie.
Categorie: Beroep en vrije tijd,Figuren,Handel en wandel
Kernwoorden: Meeuwen, kleermaker, Bloemen-Beertens
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen
Deel 3: vervolg
Categorie: Antroponymie
Kernwoorden: familienamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Jaarverslag over onze werking in 2015
Jaarverslag
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: jaarverslag
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Goed om te weten
Verslag dialectavond 7 september 2016Verslag Schatten op Zolder 18 september 2016Overlijden Maurice Boutsen, Mëris van Zjang BùutseDe renovatie van de kapel O.L.V. van Lourdes te SoetebeekJaarlijkse uitstap Reengenoten op 29 oktober 2016Aankondiging Sint-Antoniusviering 2017
Categorie: De Reengenoten,Heemweetjes,Patrimonium
Kernwoorden: dialectavond, schatten op zolder, Maurice Boutsen
Auteur(s): Heidi Evens, Pol Janssen, Raymond Housen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 7
Correcties en aanvullingen op nr. 47
Aanvullingen en correcties bij het artikel over de mijnwerkers van NeerglabbeekAanvulling bij het artikel over de cafésCorrectie bij het artikel over Erwin Daelemans
Categorie: Varia
Kernwoorden: mijnwerker, café, Erwin Daelemans
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Ik ben aan de appelen geweest
Anekdote over een jonge knaap in de biechtstoel, ook vertaald in het dialect.
Categorie: Dialect,Volksverhalen
Kernwoorden: biechtstoel, dialect, anekdote
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
Hendrik Verdonck van Meeuwen, wegens spionage door de Duitsers geëxecuteerd tijdens Wereldoorlog I
Het verhaal over Hendrik Verdonck.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Meeuwen, Hendrik Verdonck
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 4
De familie Leurs-Klaps op Hagels in Gruitrode-Solt
Foto van de familie Leurs-Klaps rond 1900 met namen.
Categorie: Foto's uit de oude doos,Genealogie
Kernwoorden: foto, Leurs-Klaps
Auteur(s): Raymond Housen
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Wijshagen tijdens de Eerste Wereldoorlog
Deel 3: Gifgasproeven in Wijshagen en Meeuwen
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, gifgas, Fritz Haber
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 48
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 13
Sint-Antoniusviering 2017
Verslag van Sint-Antoniusviering op 22 januari 2017.
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode vzw op zoek naar nieuwe medewerkers/bestuursleden
Beschrijving van de werking van de heemkring en oproep voor nieuwe medewerkers/bestuursleden
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: medewerkers
Auteur(s): Rik Hoogmartens
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
René Marcel van Rappard (1915-1990), een ridder in Neerglabbeek
Portret van René Marcel van Rappard, ridder van de Duitse Orde.
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Neerglabbeek, ridder, Duitse Orde
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 9
De jaarlijkse cultuuruitstap van de Reengenoten: bestemming Luik
Verslag van onze jaarlijkse cultuuruitstap.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: jaarlijkse uitstap
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De allereerste voetbalploegen van Wijshagen
Geschiedenis van de allereerste voetbalploegen van Wijshagen
Categorie: Beroep en vrije tijd,Volksleven
Kernwoorden: voetbal, Wijshagen
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Lezers schrijven
Reactie op 'Het Beekgedicht' van Jean Bosmans
Categorie: Varia
Kernwoorden: lezers schrijven
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Meeuwen-Gruitrode bokkenrijdersgemeente
Kort verslag over de lezing van Jo Corstjens over de bokkenrijders uit Meeuwen-Gruitrode.
Categorie: Heemweetjes
Kernwoorden: bokkenrijders
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode
Deel 2: Proefboringen naar steenkool in de Kempen en in Meeuwen-Gruitrode
Categorie: Beroep en vrije tijd,Geschiedenis,Handel en wandel
Kernwoorden: mijnwerker, proefboringen
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 11
Illustraties: 10
Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samen worden Oudsbergen vanaf 1 januari 2019
De keuze van de naam van de fusiegemeente.
Categorie: Erfgoednieuwtjes,Heemweetjes
Kernwoorden: Oudsbergen
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Mièver kal
Gedìkerèèrd, een dialectgedicht met vertaling
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Pieter Jan Opdeweegh en Elisabeth Essers uit Ellikom vierden in 1951 hun Gouden Bruiloft
Artikel uit het Belang van Limburg over deze Gouden Bruiloft en foto van de familie Opdeweegh-Essers met namen.
Categorie: Geschiedenis,Volksleven
Kernwoorden: Ellikom, Gouden Bruiloft
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
Mathieu Verheyen uit Gruitrode op 13 augustus 1944 tegen de kerkhofmuur van Wijshagen terechtgesteld
Het verhaal van oorlogsslachtoffer Mathieu verheyen.
Categorie: Wereldoorlog II
Kernwoorden: wereldoorlog II, Wijshagen, oorlogsslachtoffers
Auteur(s): Theo Verheyen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 3
Archeologische vondst uit de Ijzertijd
Melding van een archeologische vondst op de hoek van de Genkerbaan en de Kruisstraat.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: IJzertijd
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Verzamelde opstellen 1944-1954
Een opstel van een leerling van de IVde graad: Grootvader
Categorie: Archieven,Onderwijs
Kernwoorden: jongensschool
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Ter nagedachtenis van priester Eugeen Luyten (1931 - 2017)
Portret van priester Eugeen Luyten.
Categorie: De kerk in het midden,Figuren
Kernwoorden: pastoor, Meeuwen, Eugeen Luyten
Auteur(s): Quiri Schrooten
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 4
Jaarverslag over onze werking in 2016
Jaarverslag
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: jaarverslag
Auteur(s): Jan Leyssen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 2
Illustraties: geen
40 jaar Heemkring De Reengenoten Meeuwen-Gruitrode VZW
Onze aandachtspunten en aankondiging van de tentoonstelling en kroniek ter gelegenheid van ons jubileum
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: 40 jaar
Auteur(s): Rik Hoogmartens
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Phil Bosmans (1922-2012) blijft in de belangstelling
Bespreking van twee nieuwe boeken over Phil Bosmans
Categorie: Figuren
Kernwoorden: Phil Bosmans
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 2
Goed om te weten
Wordt de Brigidakapel eindelijk gerestaureerd?
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: kapel, Brigidakapel
Auteur(s): onbepaald
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Willem Vrolijks uit Ellikom, gesneuveld in WO I op 5 of 6 augustus 1914
Het verhaal van oorlogsslachtoffer Willem Vrolijks uit Ellikom.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Ellikom, oorlogsslachtoffers
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 5
Zusters Kindsheid Jesu en het meisjesonderwijs in Meeuwen (1905 - 1998)
Deel 1: 1905 - 1945
Categorie: Onderwijs
Kernwoorden: Zusters Kindsheid Jesu
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 14
Illustraties: 13
Meeuwenaar Joannes Steynaerts (ca. 1500-1557): van student tot rector
Portret van Joannes Steynaerts.
Categorie: Figuren,Onderwijs
Kernwoorden: De Borcht, rector
Auteur(s): Jo Corstjens, Martijn Corstjens
Tijdschrift nr. 49
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 8
Kroniek - Wonen en werken in Meeuwen-Gruitrode
Een overzicht van de gebeurtenissen in het maatschappelijke en culturele leven van de laatste 40 jaar in Meeuwen-Gruitrode. Uitgave ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum
Categorie: Onze gemeente
Kernwoorden: Meeuwen, Gruitrode, Wijshagen
Auteur(s): Heidi Evens, Jan Leyssen, Mathieu Geelen, Pol Janssen, Rik Hoogmartens, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 50
Aantal pagina's: 86
Illustraties: 385
Werken van de luikse zilversmid Joseph Lambotte voor de kerk van Neerglabbeek
Bespreking van de Luikse zilveren liturgische gebruiksvoorwerpen voor de parochiekerk van Neerglabbeek.
Categorie: De kerk in het midden,Patrimonium
Kernwoorden: Neerglabbeek, kerk
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 4
Jan (Petrus Joannes) Schrooten uit Meeuwen was 72 maanden soldaat in WO I en al die tijd liet zijn vader Jan Mathijs Schrooten zijn baard groeien
Levensverhaal van Jan Schrooten, soldaat in WO I.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: Meeuwen, wereldoorlog I, oud-strijder
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 7
Zusters Kindsheid Jesu en het meisjesonderwijs in Meeuwen (1905 - 1998)
Deel 2: 1945-1998
Categorie: De kerk in het midden,Onderwijs
Kernwoorden: Meeuwen, Zusters Kindsheid Jesu
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 9
Illustraties: 9
Jacques Paesen, Kuub Mossis, een "flandrien" uit Meeuwen
Beschrijving van de wielercarrière van een locale coureur. 
Categorie: Beroep en vrije tijd,Figuren
Kernwoorden: Meeuwen, Jacques Paesen, wielersport
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 3
Sint-Antoniusviering 21 januari 2018
Foto van de Sint-Antoniusviering.
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering, foto
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Bezoek van de onderwijzers lagere jongensschool van Meeuwen aan de mijn van Zwartberg
Foto van het bezoek met duiding erbij.
Categorie: Foto's uit de oude doos,Onderwijs
Kernwoorden: Meeuwen, jongensschool, KWB
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Correcties en aanvullingen op nrs. 48, 49 en 50
Nr. 48: correctie naam bij foto van de 1ste kampioenenploeg van Heidebloem WijshagenNr. 49: correctie naam bij foto + correctie van tekst in het artikel over Eugeen LuytenNr. 49: aanvulling naam bij foto in het artikel over de Zusters Kindsheid JesuNr. 49: correctie titel in het artikel over de ProefboringenNr. 50: correcties bij foto's en in tekst in de kroniek
Categorie: Varia
Kernwoorden: Errata, Heidebloem Wijshagen, Eugeen Luyten
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Na 86 jaren stopt het kloosterleven in Wijshagen
Beschrijving van 86 jaren kloosterleven, Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Weeën, in Wijshagen
Categorie: De kerk in het midden,Onderwijs
Kernwoorden: Wijshagen, klooster, Zusters van Onze-Lieve-Vrouw van zeven Weeën
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 4
Mathieu Vandewal, Tsjee van Perjèntsje, en andere oud-strijders WO I uit Neerglabbeek
Informatie over oud-strijders van WO I.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, Neerglabbeek, oud-strijder
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 3
Dialectavond 6 september 2017
Foto van de dialectavond.
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: dialectavond
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Verdwenen wegkruisen in Gruitrode
Informatie over verdwenen wegkruisen in Gruitrode.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Gruitrode, wegkruis
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen
Deel 4
Categorie: Antroponymie
Kernwoorden: familienamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 3
Illustraties: geen
Klas van de lagere school van Wijshagen in 1956
Klasfoto van enkele leerjaren uit Wijshagen van 1956
Categorie: Foto's uit de oude doos,Onderwijs
Kernwoorden: Wijshagen, klasfoto
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De burgemeesters van Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek en Wijshagen over de veteranen van Napoleon in hun gemeente, 1815
Een stukje geschiedenis over het einde van het Napoleontische tijdperk en het begin van de eenmaking van het Koninkrijk der Nederlanden (Willem van Oranje).
Categorie: Geschiedenis
Kernwoorden: Meeuwen, Gruitrode, Ellikom
Auteur(s): Rombout Nijssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 7
Illustraties: 5
De Reengenoten vieren hun 40-jarig jubileum en organiseren een tentoonstelling op 22, 23 en 24 december 2017
Verslag van ons 40-jarig jubileum.
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: tentoonstelling, jubileum
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 2
Rampsalighe Sint-Niclaesdag 1648
Foto van de herdenkingsplechtigheid.
Categorie: De Reengenoten
Kernwoorden: Rampsalighe Sint-Niclaesdagh
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode
Deel 3: 9 broers-mijnwerkers Neyens uit Meeuwen. 
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: Meeuwen, mijnwerker
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 1
Mièver kal
Dialectgedicht "'t Steinke" met vertaling.
Categorie: Dialect,Volkspoëzie
Kernwoorden: dialect, gedicht
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Het onroerend erfgoed in Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten
Deel 1 Ellikom
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Ellikom, Hoogmolen, Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 12
Verkoop van de Loonse heerlijkheid Gruitrode aan de Duitse Orde op 18 december 1416
Uitleg bij de oorkonde van 1416.
Categorie: Archieven,Geschiedenis
Kernwoorden: Gruitrode, Duitse Orde, Loonse heerlijkheid
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 8
Illustraties: 2
Kerkhofmuur in Neerglabbeek hersteld in mei-juni 2017
Foto van de herstelde muur.
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Neerglabbeek, kerkhof
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
In Neerglabbeek worden Romeinse munten gevonden uit de tijd van Julius Caesar
Vermelding van de vondst.
Categorie: Archeologie
Kernwoorden: Neerglabbeek, Romeinse munten
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 51
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De Eerste Wereldoorlog
De oud-strijders, de gesneuvelden, de politieke gevangenen en de weggevoerde burgers van Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek en Wijshagen.
Categorie: Wereldoorlog I
Kernwoorden: wereldoorlog I, oud-strijder; gesneuvelde, politiek gevangene
Auteur(s): Jan Leyssen, Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 52
Aantal pagina's: 72
Illustraties: 80
Oorlogsmo NU ment
Gedicht
Categorie: Volkspoëzie,Wereldoorlog I
Kernwoorden: gedicht, wereldoorlog I
Auteur(s): Jean Bosmans
Tijdschrift nr. 52
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Vier uize Zjao en z'n lèveswerk
Tekst in het dialect over Jean Bosmans en zijn levenswerk
Categorie: Dialect
Kernwoorden: dialect, Jean Bosmans
Auteur(s): Martin Vliegen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
Goed om te weten
Verslag Sint-Antoniusviering 20 januari 2019
Categorie: De Reengenoten,Verslagen
Kernwoorden: Sint-Antoniusviering
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Vernieuwd repertorium op onze website
Uitleg bij het nieuwe repertorium van de tijdschriften
Categorie: Website
Kernwoorden: website, repertorium
Auteur(s): Heidi Evens
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 5
Ter nagedachtenis van Jos Calsius (1943-2018), pastoor van Gruitrode-Neerglabbeek en moderator van de federatie Meeuwen-Gruitrode
Over het leven van Jos Calsius
Categorie: De kerk in het midden,Figuren,In memoriam
Kernwoorden: Jos Calsius, pastoor
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 12
Goed om te weten - Boek over Meeuwenaar Jan Maesen
Dag Jan, een boek over Meeuwenaar Jan Maesen (4 januari 1938 - 11 november 2017)
Categorie: Varia
Kernwoorden: Jan Maesen, boek, Meeuwen
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
KVLV Meeuwen viert diamanten jubileum in 1981
Foto met namen
Categorie: Foto's uit de oude doos,Verenigingsleven
Kernwoorden: KVLV, Meeuwen, jubileum
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (5)
Deel 5: vervolg
Categorie: Antroponymie
Kernwoorden: familienamen
Auteur(s): Thomas Jaenen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: geen
De verrezen klok van Gruitrode
Martinus Buntinx schreef in 1929 een Paasvertelling in het tijdschrift ONS LAND met als titel 'De Verrezen Klok'
Categorie: Archieven,Volksverhalen
Kernwoorden: Gruitrode, Martinus Buntinx, klok
Auteur(s): Robert Bauduin
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Het onroerend erfgoed in (het vroegere) Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten
Deel 2 Neerglabbeek
Categorie: Patrimonium
Kernwoorden: Neerglabbeek, parochiekerk Sint-Hubertus, pastorie van de Sint-Hubertusparochie
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 4
Illustraties: 5
Mijnwerkersfamilies Berben en Gielen
Informatie over twee mijnwerkersfamilies uit Meeuwen
Categorie: Beroep en vrije tijd
Kernwoorden: Meeuwen, mijnwerker, Berben
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 5
De families Jonckers-Coenen uit Meeuwen en Jonckers-Dreesen uit Ellikom
Familiegeschiedenis
Categorie: Volksleven
Kernwoorden: Meeuwen, Ellikom, Jonckers
Auteur(s): Pol Janssen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 6
Illustraties: 9
Een opmerkelijke vondst in het gemeentearchief van Opglabbeek
Brigitte Max, onderwijzeres uit Meeuwen, als interim in Opglabbeek (1936)
Categorie: Archieven,Onderwijs
Kernwoorden: Brigitte Max, onderwijs, Meeuwen
Auteur(s): Ronny Vanstraelen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 2
Illustraties: 4
Rampsalighe Sint-Niclaesdag 1648
Verslag van de hulde op 4 december 1648.
Categorie: Verslagen
Kernwoorden: Rampsalighe Sint-Niclaesdagh
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Houten beeldhouwwerken van de 'Meester van Elsloo' tentoongesteld in het Bonnefantenmuseum te Maastricht met een van zijn meesterwerken: 'De Gekruisigde Christus' uit de kerk van Ellikom
Vermelding van deze tentoonstelling
Categorie: Varia
Kernwoorden: Meester van Elsloo
Auteur(s): De Redactie
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Ter nagedachtenis van Hendrik Vandervelden (1930-2018), een gemotiveerde heemkundige uit Sint-Huibrechts-Lille: zijn band met Meeuwen
Over het leven van Hendrik Vandervelden, kapelaan in Meeuwen
Categorie: De kerk in het midden,Figuren,In memoriam
Kernwoorden: Hendrik Vandervelden, kapelaan, Meeuwen
Auteur(s): Jan Gerits
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 3
Illustraties: 6
De Cannersstraat in Gruitrode? Nooit van gehoord!
Over de betekenis van deze straatnaam
Categorie: Geschiedenis,Onze gemeente,Toponymie
Kernwoorden: Cannersstraat, Zijstraat, Duitse Orde
Auteur(s): Jo Corstjens
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 5
Illustraties: 6
Bèèr Sòmpe (1919-2019)
Gedicht met foto
Categorie: Figuren,In memoriam,Volkspoëzie
Kernwoorden: Bèèr Sòmpe
Auteur(s): Raymond Housen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 1
Illustraties: 1
Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek
Over het waarom van dit dagboek en enkele fragmenten hieruit
Categorie: Archieven
Kernwoorden: dagboek, Peter Joannes Creemers, Neerglabbeek
Auteur(s): Mathieu Geelen, Pol Janssen
Tijdschrift nr. 53
Aantal pagina's: 4
Illustraties: geen