De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Jean Bosmans

Jean Bosmans van de Dorpermolen in Meeuwen werd geboren op 17 september 1947. Na middelbaar onderwijs in Peer, Genk en Bree trok hij voor studies in de Wijsbegeerte en Letteren naar de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius in Antwerpen. In 1972 behaalde hij aan de Katholieke Universiteit van Leuven met onderscheiding de graad van licentiaat in de Germaanse Filologie voor een verhandeling met als titel 'Synchronisch en diachronisch onderzoek van het foneemsysteem van het dialect van Meeuwen'.
Vanaf september 1971 tot oktober 2003 werkte hij als leraar Engels en Nederlands aan het Sint-Lambertuscollege en het Instituut Agnetendal in Peer.
In 1977 werd hij medestichter en eerste voorzitter van de geschied- en heemkundige kring De Reengenoten van Meeuwen, waarvan hij het werkterrein in de 21ste eeuw uitbreidde tot Wijshagen, Ellikom, Gruitrode en Neerglabbeek. Naast veldwerk, artikels schrijven, de redactie van het tijdschrift en medewerking aan andere publicaties van De Reengenoten werkte hij tot 2019 geduldig aan zijn droom: een groot woordenboek van het dialect van Meeuwen waarop hijzelf, de Meeuwenaren en uiteindelijk álle Oudsbergenaren trots zouden kunnen zijn.