De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Sint-Antoniusviering

Sinds 1982 organiseren wij in samenwerking met de Landelijke Gilde de Sint-Antoniusviering. De feestdag van Sint-Antonius valt op 17 januari en het gaat dus over Antonius van Egypte, ook wel Antonius-Abt of Antonius de Grote genoemd. Deze heilige is niet te verwarren met Antonius van Padua (naamdag 13 juni), de heilige die o.a. aanbeden wordt voor verloren voorwerpen.

Volgens Wikipedia ontstond Antonius zijn bijnaam "Antonius met het varken" in de middeleeuwen. De Antonieten, leden van de naar hem vernoemde verpleegorde, mochten hun varkens vrij laten rondlopen als vergoeding voor de verpleging die zij verstrekten. Op 17 januari werden deze varkens dan geslacht en het vlees verdeeld onder de armen.

In enkele van onze tijdschriften zijn een aantal artikels verschenen, die wat meer duiding geven over dit onderwerp.

De huidige Sint-Antoniusviering start met een dialectmis in de kerk van Meeuwen. De kerkgangers krijgen na de mis een bonnetje voor een tas soep en worden door de veldwachter aangespoord om mee te komen naar 't Heem. Daar gebeurt dan de verkoop van allerhande vleeswaren, pluimvee, gevlochten manden, vlaaien .... Het hoogtepunt is natuurlijk de verkoop van de varkenskop. 

Het geld dat bij deze gelegenheid wordt ingezameld, gaat naar het goede doel, met name naar de ziekenzorgkernen van onze gemeente, de gehandicaptenvereniging, het Rode Kruis en de tochtgenoten.

In 2023 plaatste de Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon, de Sint-Antoniusvieringen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Sint-Antoniusviering 2017

Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017
Sint-Antoniusviering 2017

Sint-Antoniusviering 2016

Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016
Sint-Antoniusviering 2016