De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Púzelcirkel 1

Schrijf in de 5 groene lettercirkels het Mièvers woord voor de ‘plaats waar men moet afslaan bij het verstoppertje spelen’.

Schrijf in de 5 oranje lettercirkels het Mièvers woord voor ‘achter de meisjes lopen’.

Schrijf in de witte lettercirkels de ontbrekende letters om met de 6 letters rondom het gele ovaal een Mièvers woord voor ‘mond’ te vormen.