De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Sint-Tiènis

Sint-Tiènis

Wèè kint er al van knien en verke, 

van kop tot start mèt pièt en ure ? 

Wèè kriegt ùut hinne mèt kaal kònte

toch nòg eijer mèt twiè dures? 

Det is Sint-Tiènis !

 

Wèè kint er al van sjèèp en gèite,

en hilt de bòk aan z’nen tiejer?

Wèè vèlt er ederen daag twiè tèite

mèt mèlk van bièste zònner iejer? 

Det is Sint-Tiènis !

 

Wèè kint er al van vliè en zwère,

òm van´e pest nòg mer te zwiege?

Wèè kan ùut zèèg die ni breistig wère

toch nòg viertièn bagge kriege? 

Det is Sint-Tiènis !

 

Wèè kint er al van heikiès make

 zònner knòrs en zònner sjinke?

Wèè zèrgt ’t bèste vier al oor zake

 en zit hie buuven al te winke ? 

Det is Sint-Tiènis !

Mè minse, 

es der buuve bie em wilt gerake,

moot der ònner uich ins aan em dinke,

aan Sint-Tiènis !

 

Sint-Antonius

Sint-Antonius

Wie kent er alles van konijnen en varkens
van kop tot staart met poten en oren?
Wie krijgt er uit kippen met kale konten
toch nog eieren met twee dooiers?
Dat is Sint-Antonius!

Wie kent er alles van schapen en geiten
en houdt de bok aan zijn tuier?
Wie vult er iedere dag twee kruiken
Met melk van koeien zonder uier?
Dat is Sint-Antonius!

Wie kent er alles van vlooien en zweren
om van de pest nog maar te zwijgen?
Wie kan uit zeugen die niet bronstig worden
Toch nog veertien biggen krijgen?
Dat is Sint-Antonius!

Wie kent er alles van hoofdkaas maken
zonder kraakbeen en zonder knoken?
Wie zorgt het best voor al uw zaken
en zit hierboven in de hemel al te wenken?
Dat is Sint-Antonius!

Maar mensen,
Als jullie daarboven bij hem willen geraken,
moet je hier beneden ook eens aan hem denken,
aan Sint-Antonius!

Jean Bosmans