De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Tijdschrift nr. 46

Inhoud

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Het koekoeksklokje van Neerglabbeek (Quiri Schrooten)
 • Goed om te weten (Heidi Evens)
 • Relieken in de Sint-Gertrudiskerk van Gruitrode (Jan Gerits)
 • Eremis E.H. Albert Braeken op 16 augustus 1942 in Meeuwen (Jean Bosmans en Quiri Schrooten)
 • Wijshagen tijdens de eerste wereldoorlog (Robert Bauduin)
 • Eeuwenoude Mariaverering in Ellikom (Jan Gerits)
 • Jean Schrijvers, oud-strijder wereldoorlog I - deel II (André Claes)
 • Een vergeten en een nieuwe O.-L.-Vrouwkapel in Gruitrode (Jan Gerits)
 • Gedecoreerde oud-strijders WO I uit Gruitrode (Thieu Geelen)
 • Spraakmakende teksten op doodsprentjes uit de jaren 1860 - 1960 (Martin Vliegen)
 • Zo ging dat in Gruitrode in 1823 (Rombout Nijssen)
 • De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (Thomas Jaenen)
 • Tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog (Rik Hoogmartens)
 • De Heibloem - Jubileum 140 jaar (Raymond Housen)
 • Pater Pol Evens Ridder in de Kroonorde (Pol Janssen)
 • Inmaakles voor de Boerinnenbond van Neerglabbeek in 1930 (Mathieu Geelen)
 • Jaarverslag over onze werking in 2014 (Jan Leyssen)
 • Nieuwe uitgave : Laatgotische beeldenrijkdom in de dorpskerken van Meeuwen-Gruitrode (Pol Janssen)
 • Wij danken
 • Adressen
2015