De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Tijdschrift nr. 53

Inhoud:

 • Het leven van Lambertus Hoogmartens uit Meeuwen, Bèèr Sòmpe, 1919-2019 (Quiri Schrooten)
 • Kookles in de jaren 50 voor de Boerinnenbond van Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Het Groot Woordenboek van het Dialect van Meeuwen, 100 jaor Mièver kal
 • Ter nagedachtenis van Jos Calsius (1943-2018), pastoor van Gruitrode-Neerglabbeek en moderator van de federatie Meeuwen-Gruitrode (Jan Gerits)
 • De oudste familienamen uit de oorkonden van de Schepenbank van Meeuwen (deel 5) (Thomas Jaenen)
 • Het onroerend erfgoed in Meeuwen-Gruitrode: vastgesteld bouwkundig erfgoed, beschermde monumenten en beschermde dorpsgezichten - deel 2 - Neerglabbeek (Pol Janssen)
 • Mijnwerkers in Meeuwen-Gruitrode (deel 4): Mijnwerkersfamilies Berben en Gielen (Pol Janssen)
 • De families Jonckers-Coenen uit Meeuwen en Jonckers-Dreesen uit Ellikom (Pol Janssen)
 • Een opmerkelijke vondst in het gemeentearchief van Opglabbeek (Ronny Vanstraelen)
 • Ter nagedachtenis van Hendrik Vandervelden (1930-2018), een gemotiveerde heemkundige uit Sint-Huibrechts-Lille: zijn band met Meeuwen (Jan Gerits)
 • De Cannerstraat in Gruitrode? Nooit van gehoord! (Jo Corstjens)
 • Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek (Pol Janssen en Mathieu Geelen)
 • Honderd jaar geleden, op 24 juni 1919, schreef Arnold Knevels, Nolke Dieker, uit Wijshagen een brief over het bereiken van een vredesakkoord (Pol Janssen)
 • De stam Colaers, Heitemis, uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • Correcties en aanvullingen
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • Vernieuwd repertorium op onze website (Heidi Evens)
 • KVLV Meeuwen viert diamanten jubileum in 1981 (Pol Janssen)
 • De verrezen klok van Gruitrode (Robert Bauduin)
 • De jaarlijkse cultuuruitstap van de Reengenoten: bestemming Tongeren (Martin Vliegen)
 • Jaarverslag over onze werking  2017 (Jan Leyssen)
 • Goed om te weten (Pol Janssen)
 • Wij danken ...
2019