De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Tijdschrift nr. 56

Inhoud:

 • Woord vooraf (Pol Janssen)
 • Het dagboek van Peter Joannes Creemers (1822-1905) uit Neerglabbeek Deel 3 (Pol Janssen)
 • Jan Janssen, Zjang Baard of Zjang van Piere, en de lezende dorpsjeugd van ca. 1950 uit Meeuwen (Martin Vliegen)
 • Volkstelling in 1796 in Wijshagen (Robert Bauduin)
 • Aangenomen lagere school Ellikom 1921-1922 met meester Lambert Latinne (Pol Janssen)
 • De Blauwe Kei in Gruitrode (Jo Corstjens)
 • Franky and The Blue Jeans, een uitgekomen jeugddroom van enkele begeesterde muzikale durvers uit Meeuwen (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • De Cultuurpluim 2018-2019 voor Heemkring De Reengenoten (Rik Hoogmartens)
 • De fanfare van Neerglabbeek anno 1939 (Pol Janssen)
 • Mièver kal (Jean Bosmans)
 • De commandeur heeft dorst! Drankgebruik in het kasteel van Gruitrode, vooral in de periode 1660-1685 (Jo Corstjens)
 • Meeuwenaar Jan Mandervelt (°1878 +1941) missionaris in China van 1905 tot aan zijn dood (Martin Vliegen)
 • De Boerinnengilde van Neerglabbeek viert haar 30-jarig bestaan in 1950 (Pol Janssen)
 • De jongensschool van Wijshagen in 1931 (Raymond Housen)
 • Trouw van Jozef Ceyssens, Zjef Hanse, en Catharina Corstjens, Kaat van Fòns van Finne, in 1919 in Ellikom (Pol Janssen)
 • Emiel Wauters poëet met penseel (Raymond Housen)
 • Correcties en aanvullingen
 • Wij danken
2020