De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Voorstelling dialectwoordenboek

Met gepaste trots kondigen wij u de uitgave aan van het langverwachte 'groot woordenboek van het dialect van Meeuwen'. Dit lijvige werk van 1600 pagina's bevat ongeveer 59.000 trefwoorden, een uitgebreide spellinggids, een klankbeschrijving en een beknopte spraakkunst. Onze erevoorzitter Jean Bosmans heeft meer dan 40 jaar gewerkt aan het verzamelen van Mièverse dialectwoorden, het bestuderen van de klanken en het ontwikkelen van een eenduidige en leesbare spelling. Het resultaat mag er zeker zijn. 

Het dialectwoordenboek wordt voorgesteld in 't Heem in Meeuwen op vrijdagavond 4 oktober 2019. De voorintekenprijs van dit uitzonderllijk werk is 40 euro. U kan bestellen mits overmaking van 40 euro op het rekeningnummer BE91 7350 1489 8376 van De Reengenoten met vermelding van 'Woordenboek dialect Meeuwen' en van uw naam en adres. De woordenboeken kunnen op 4 oktober 2019 afgehaald worden na de presentatie. Ook op de dag van de presentatie is het woordenboek nog te koop aan 40 euro. Daarna zal de prijs 50 euro zijn, verhoogd met eventuele portokosten (10 euro voor het binnenland).

 
 

 

vrijdag, 4 oktober, 2019 - 20:00
voorstelling dialectwoordenboek