De Reengenoten
Geschied- en heemkundige kring van Meeuwen, Gruitrode
Neerglabbeek, Ellikom en Wijshagen
Sinds 1 januari 2019 deel van Oudsbergen

U bent hier

Wuurdpúzel 1

De wèèrd hiejònner zeen mich kepotgevalle. Kònt gèè mich de stèkker ni in´e zjuste volgorde aaneinplekke? Dèè ’t rapste alle wèèrd opgesjrièven hèèt, wint ’t spelleke.

Oplossing: 

Oplossing:

percessiekleijer – klòmpenègelkes – kòmplementemaker -serdienedièske -hinnebierezjeleij –
stoppegewierke -kannedareslèènsel – mùuzekiètelkes – kinnekeskèrmis -kaolpèttershause